Etikettvetenskap
Läst 1161 ggr
Huygens
2016-01-13, 11:52

Hjärnans minne lagras ickefysiskt

Det här är kortvarianten på en annan tråd som finns här.

Jag definierar först vad som är fysiskt. Sedan noterar jag att den medicinska vetenskapen inte har kunnat hitta var i hjärnan minnet lagras.

Nervsignaler dyker bara upp ur tomma intet och går ut ur hjärnan eller går in i hjärnan och tonar ut. Det saknas ämnen i hjärnan som kan fungera minneslagrande.

Vetenskapen har inte ens någon kandidat på molekylnivå som eventuellt kan fungera som minneslagring. Proteiner i neuroner och i synapser saknar minneslagrande funktion och bryts ner inom några timmar eller i bästa fall inom några dagar och ersätts av nya identiska proteiner.

Det innebär att minnet måste lagras ickefysiskt.

Magi-cat
2016-01-13, 15:26
#1

Jag ser att du inte tog något intryck av vad jag skrev i samma ämne på Hjärnan.

Kortversionen här också då:

Jag undrar om alltihop är ett missförstånd och att du, liksom forskare tidigt gjorde, söker en plats i hjärnan där minnet lagras. När du inte finner den platsen drar du slutsatsen att minnet är ickefysiskt.
När forskare misslyckades med att hitta platsen övergav de det spåret och insåg att minnet är spritt över hjärnan och inte på ett enda ställe, vilket all senare forskning styrker.

Minnet lagras i kopplingarna, synapserna, mellan de miljardtals nervceller som utgör hjärnbarkens grå substans. Var och en av dem har utskott från cellkroppen med vilka de når kontakt med tiotusentals andra nervceller. Antagligen är antalet möjliga synapser så hisnande stort som att de är fler än det finns stjärnor i galaxen. Det ger nära nog ändlösa variationsmöjligheter och räcker gott och väl till biologisk/fysisk inlagring av minnen.

Titta hjärna, förlåt gärna, här; http://hjarnan.ifokus.se/ :-)

och se detta: 

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sa-ser-vara-minnen-ut


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Huygens
2016-01-13, 21:12
#2

Men du saknar förklaring. Du har ingen förklaring.

Vaddå "minnet lagras i synapserna"? Hurdå? Vilka ickexisterande molekyler pratar du om? Vaddå "spritt över hjärnan"? Bland vilka molekyler? Vilka då?

Du har inte en enda kandidat.

Du har inga minneslagrande molekyler.

.

Och likadant, om minnet är spritt över hjärnan, varför förlorade inte hundarna/aporna minne, som forskarna skar bort bitar av hjärnan på under 1950-talens experiment?

Borde inte någon del av det "spridda minnet" förlorats?

Allt prat om att minnet är "spritt över hjärnan" är ett påhitt. Finns inga bevis och det finns inga kandidater till ett "spritt minne" på molekylnivå. Du hittar alla teorier om ett "spritt minne", endast som flummiga modeller och hypoteser. Det "utspridda minnet" är inte baserat på forskning utan är baserat på desperata gissningar.

Och ingen forskare är ens i närheten av hitta var minnet lagras, i vilka molekyler? Den insikten kom bland forskarna på sent 1950-tal.

Minnet måste därför vara ickefysiskt lagrat.

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

Magi-cat
2016-01-13, 21:35
#3

#2 Och likadant, om minnet är spritt över hjärnan, varför förlorade inte hundarna/aporna minne, som forskarna skar bort bitar av hjärnan på under 1950-talens experiment?

För att ta det mycket kort: De förlorade minne när man började skära (för mycket) i hjärnbarken. Det finns dessutom olika minnessystem. (Jag kommer att skriva utförligt om det i en artikel på Hjärnan.)

Lägg till hippocampus' del i minnesbildningen blir det ännu klarare. Hippocampus binder ihop geografiskt separata neurongrupperingar som tillsammans bildar minne.

Det sker processer som utgör synaptisk grund för hur inlärning sätter fysiska spår i enskilda synapser.

Jag förstår inte vad du pratar om och särskilt inte när du säger att det spridda minnet är flummigt medan du själv hävdar att det är ickefysiskt.

Förslag på en enkel och lättfattlig bok att läsa:

Nisse Simonson: "Glöm inte minnet"


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2016-01-13, 21:36
#4

Får jag vara nyfiken och fråga varför du flyttade ut diskussionen hit?


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Huygens
2016-01-13, 21:48
#5

Den är inte flyttad. Det här är en egen tråd och jag hoppas att det kan komma olika intressanta infallsvinklar som inte enbart är medicinska.

.

Edit: #3 Du skrev: "…när du säger att det spridda minnet är flummigt…"

Nej, så har jag inte skrivit. Jag skrev: "Du hittar alla teorier om ett "spritt minne", endast som flummiga modeller och hypoteser." Det är alltså teorierna som avses.

.

All forskning som jag hittat om synapserna handlar om signalöverföring. Ingen synapsforskning har handlat om hur själva minneslagringen görs på molekylnivå.

Även din SVT-länk i #1 nämner indirekt med journalistisk oklarhet att minneslagringen är okänd, citat: "Och med ytterligare forskning kanske vi då får se vart vi lagt den."

Kanske har du redan glömt det jag skrev i brädgård-6? Se den nedre halvan, med dom engelskspråkiga citaten.

Magi-cat
2016-01-14, 08:18
#6

#5 Jag skrev: "Du hittar alla teorier om ett "spritt minne", endast som flummiga modeller och hypoteser." Det är alltså teorierna som avses.

 Så här då: Tycker du verkligen de teorierna är mer flummiga än din modell om ickefysiskt minne? Som du inte har någon som helst grund för. Du kan förstås framföra vilka egna teorier du vill, men då får du också göra klart att du lämnar det medicinska och biologiska och fabulerar fritt.

Vill du hellre föra diskussionen på den här sajten kan du göra det, men det blir knepigt om du ändå hela tiden tänker hänvisa till vad du skrivit på Hjärnan.

(edit: Jag undrade först vad "brädgård-6" var för ett kufiskt ställe 🥳😃)


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Huygens
2016-01-14, 09:20
#7

Ja, nuvarande modeller jag läst är genomgående flummiga, och samtliga minnesmodeller mörkar att det saknas kandidater (molekyler) för minneslagring. Det hade varit ärligare att säga att vetenskapens minnesmodeller beskriver inte minneslagring utan är bara psykologiska hjälpmedel eller beskriver endast regioner av hjärnan där nervsignaler börjar eller slutar, minnesfunktioner.

Den faktiska lagringen beskrivs aldrig.

Vetenskapens minnesmodeller är nervsignalsfokuserade, men framställs i stort sett alltid i det vetenskapliga rummet, som att modellerna beskriver var minnet lagras, vilket inte en enda av minnesmodellerna gör. Du kan kalla det ljug eller flum beroende på hur snäll du vill vara.

.

Ärligast av allt hade varit att säga att minnet måste vara lagrat på ett (troligen ickefysiskt) sätt som vi inte förstår och som vi inte känner till.

Jag har sagt att jag inte vet hur minnet lagras, det tycker jag är rakt. Jag vet bara att lagringen inte görs fysiskt.

.

Hur kan det komma sej att en sådan här stor upptäckt, som gjordes på sent 1950-tal, att minnet måste vara ickefysiskt lagrat, inte alls nämns i skolböcker?

Varför mörkas denna kunskap?

.

Jag tror även att det finns frågor kring ickefysiskt minne som kan vara kopplat till andlighet, och den här tråden hoppas jag blir mer andligt inriktad, för den andliga aspekten hör mer hemma här i detta forum. Så från att har startat med den biologiska aspekten hoppas jag få en infallsvinkel även på det andliga planet. Förstår du att jag tycker att den andliga biten troligen hör mer hemma i detta forum?

.

Frågan är hur minnet kan hänga med oss? Är minnet och själen samma sak och i så fall hur?

Om minnet är ickefysiska, är det ickefysiska minnet lagrat i det tredimensionella rummet?

Om minnet är kopplat till det fysiska rummet, och jag förflyttar mej i rummet, vilken mekanism gör att det ickefysiska minnet följer min förflyttning?

Om en person tappar minnet, hur kommer det sej att personen kommer ihåg sitt språk, men inte sitt tidigare liv? Är språkminnet tätare knutet till själen än levnadsminnet?

Varför och hur är det så?

Davbjo
2016-01-14, 16:00
#8

Saknas det en förklaring så saknas det en förklaring. Idé X blir inte mer sannolik, så länge X saknar evidens i sig.

Om minnet är icke-fysiskt, hur kan det då med enkelhet påverkas med fysiska medel?

Kvackyou.se | Imsoevil.com | @davbjo | OmVardagsmat | Viktoperation
"A wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer." - Bruce Lee

Huygens
2016-01-14, 23:23
#9

Jag tror inte att hjärnans interaktionen mellan fysisk och ickefysisk verklighet sker med enkelhet, för i så fall skulle vi för länge sedan ha detekterar den ickefysiska verkligheten med andra enkla metoder.

Grundproblemet är kvantitetsdilemmat. Om du inte ens har hypotetiska minneslagrande molekyler i någon som helst omfattning, som ev skulle kunna utgöra kandidater, återstår bara att minnet är ickefysiskt lagrat.

Davbjo
2016-01-15, 12:08
#10

#9:

Jag tror inte att hjärnans interaktionen mellan fysisk och ickefysisk verklighet sker med enkelhet, för i så fall skulle vi för länge sedan ha detekterar den ickefysiska verkligheten med andra enkla metoder.

Du förutsätter alltså, till synes helt grundlöst, att en icke-fysisk verklighet existerar från första början. Tro har inget med vetenskap att göra.

Om du inte ens har hypotetiska minneslagrande molekyler i någon som helst omfattning, som ev skulle kunna utgöra kandidater, återstår bara att minnet är ickefysiskt lagrat.

Detta förutsätter att allt om hjärnan är känt i minsta detalj. Så är inte fallet. Ditt uttalande blir således felaktigt, vad som också kvarstår är att vi helt enkelt ännu inte funnit en fysisk förklaring (som trots det existerar).

Svårare än så är det inte, att hitta på egen komplexitet och addera det till frågan för inte kunskapsläget framåt.

Kvackyou.se | Imsoevil.com | @davbjo | OmVardagsmat | Viktoperation
"A wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer." - Bruce Lee

Huygens
2016-01-15, 12:17
#11

#10 Allt behöver inte vara känt. Existensen av kvantitetsproblemet är nog.

Davbjo
2016-01-15, 12:35
#12

#11: Det du skrev var en falsk dikotomi. Enda lösningen är inte det du föreslår bara för att allt rörande minnets lagring i hjärnan inte är känt. Då kan man lika gärna, och med lika god grund, hävda precis vad som helst.

Kvackyou.se | Imsoevil.com | @davbjo | OmVardagsmat | Viktoperation
"A wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer." - Bruce Lee

Huygens
2016-01-16, 00:26
#13

Kanske är du lite snar och lite vårdslös med dina slutsatser?

Davbjo
2016-01-17, 15:22
#14

#13: Kanske inte.

Kvackyou.se | Imsoevil.com | @davbjo | OmVardagsmat | Viktoperation
"A wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer." - Bruce Lee

ru4real
2016-01-17, 21:35
#15

Hahahaha. TS anklagar ngn för att komma med  dåligt underbyggda och slarviga slutsatser. Det är STOR humor.  😂

Som tyvärr antagligen går TS alldeles förbi, föga förvånande. :D

Men varför envisas TS hela tiden med att försöka påvisa olika galna teorier om diverse ämnesområden som han tydligen inte alls behärskar, där TS gång på gång uppvisar sin kunskapsnivå på de olika områdena i klass med en Equus asinus och han även har liknande drag av envishet.

Upp till toppen