Etikettskepticism
Läst 1187 ggr
veijo.i
2014-06-15, 17:12

Gud är bevisligen ej det människan dyrkar

två olika skriverier,

ändå sanna, 

och lite lika,

till er troende/ en tankeställare,,

romarna/ hade prästerskap profeter

precis som ni kristna,

deras tro byggde också på upplevelser av hallucinationer syner onaturliga upplevelser dessa människor ej valde,

de sysslade precis som er religions grund, med offer av djur offer av drycker offer av växter,

de sysslade med samma saker som bön till guden gudarna som de trodde var deras skapare,

de trodde det fanns onda andar goda andar,

de hade en form av exorcism utdrivning av det onda,

det finns i varje andlig tro, precis om det upplevs helanden i varje andlig tro,

en fråga, till er kristna, som säger denna tro vara satan/ vara ondska och leda till helvetet,, kan ni relatera,, 

jag menar om ni hade fötts in denna tros kultur,

lärts att tro uppleva känna detta var eran skapare,

hade ni älskat och dyrkat detta, bett till detta, upplevt det onda bli utdrivet i detta upplevt helanden i detta,

hade era känslor känt upplevt för detta, det ni upplever känner i eran tro,

varför är då detta ondska???

ja eran tro era upplevelser era skrifter lär så

kanaaniterna/hade prästerskap profeter

deras tro byggde också på upplevelser av hallucinationer syner onaturliga upplevelser dessa människor ej valde,

de sysslade precis som er religions grund, med offer av djur offer av drycker offer av växter,

de sysslade med samma saker som bön till guden gudarna som de trodde var deras skapare,

de trodde det fanns onda andar goda andar,

de trodde den heliga anden fanns inom dem var deras kontakt länk till gudarna som de upplevde i syner och onaturliga upplevelser,

den heliga anden gudarnas ande,

de hade en form av exorcism utdrivning av det onda,

det finns i varje andlig tro, precis om det upplevs helanden i varje andlig tro

en fråga, till er kristna, som säger denna tro vara satan/ vara ondska och leda till helvetet,, kan ni relatera,, 

jag menar om ni hade fötts in denna tros kultur,

lärts att tro uppleva känna detta var eran skapare,

hade ni älskat och dyrkat detta, bett till detta, upplevt det onda bli utdrivet i detta upplevt helanden i detta,

hade era känslor känt upplevt för detta, det ni upplever känner i eran tro,

varför är då detta ondska???

ja eran tro era upplevelser era skrifter lär så

egyptierna/hade prästerskap profeter

deras tro byggde ochså på upplevelser av hallucinationer syner onaturliga upplevelser dessa människor ej valde,

de sysslade precis som er religions grund, med offer av djur offer av drycker offer av växter,

de sysslade med samma saker som bön till guden gudarna som de trodde var deras skapare,

de trodde det fanns onda andar goda andar,

de hade en form av exorcism utdrivning av det onda,

det finns i varje andlig tro, precis om det upplevs helanden i varje andlig tro

en fråga, till er kristna, som säger denna tro vara satan/ vara ondska och leda till helvetet,, kan ni relatera,, 

jag menar om ni hade fötts in denna tros kultur,

lärts att tro uppleva känna detta var eran skapare,

hade ni älskat och dyrkat detta, bett till detta, upplevt det onda bli utdrivet i detta upplevt helanden i detta,

hade era känslor känt upplevt för detta, det ni upplever känner i eran tro,

varför är då detta ondska???

ja eran tro era upplevelser era skrifter lär så

grekerna/hade prästerskap profeter

deras tro byggde också på upplevelser av hallucinationer syner onaturliga upplevelser dessa människor ej valde,

de sysslade precis som er religions grund, med offer av djur offer av drycker offer av växter,

de sysslade med samma saker som bön till guden gudarna som de trodde var deras skapare,

de trodde det fanns onda andar goda andar,

de hade en form av exorcism utdrivning av det onda,

det finns i varje andlig tro, precis om det upplevs helanden i varje andlig tro.

en fråga, till er kristna, som säger denna tro vara satan/ vara ondska och leda till helvetet,, kan ni relatera,, 

jag menar om ni hade fötts in denna tros kultur,

lärts att tro uppleva känna detta var eran skapare,

hade ni älskat och dyrkat detta, bett till detta, upplevt det onda bli utdrivet i detta upplevt helanden i detta,

hade era känslor känt upplevt för detta, det ni upplever känner i eran tro,

varför är då detta ondska???

ja eran tro era upplevelser era skrifter lär så

asadyrkarna/hade prästerskap profeter

deras tro byggde ochså på upplevelser av hallucinationer syner onaturliga upplevelser dessa människor ej valde,

de sysslade precis som er religions grund, med offer av djur offer av drycker offer av växter,

de sysslade med samma saker som bön till guden gudarna som de trodde var deras skapare,

de trodde det fanns onda andar goda andar,

de hade en form av exorcism utdrivning av det onda,

det finns i varje andlig tro, precis om det upplevs helanden i varje andlig tro.

en fråga, till er kristna, som säger denna tro vara satan/ vara ondska och leda till helvetet,, kan ni relatera,, 

jag menar om ni hade fötts in denna tros kultur,

lärts att tro uppleva känna detta var eran skapare,

hade ni älskat och dyrkat detta, bett till detta, upplevt det onda bli utdrivet i detta upplevt helanden i detta,

hade era känslor känt upplevt för detta, det ni upplever känner i eran tro,

varför är då detta ondska???

ja eran tro era upplevelser era skrifter lär så

muslimerna,hade/har prästerskap profeter

deras tro byggde/bygger också på upplevelser av hallucinationer syner onaturliga upplevelser dessa människor ej valde, ej väljer,,

de sysslade precis som er religions grund, med offer av djur offer av drycker offer av växter,

då deras religion bygger på judarnas upplevelser som sysslade med sånt,

då muslimerna började uppleva dessa upplevelser för 1400 år sedan, 

då de började få egna profeter eget prästerskap, så upphörde offer av blod, offer av djur, vara sanning precis som det upphört för er kristna,

de sysslade med samma saker som bön till guden deras profeter upplever/upplevde som de trodde/tror vara deras skapare,

de trodde/tror det finns onda andar goda andar,

de hade/har en form av exorcism utdrivning av det onda, upplever sånt precis om ni kristna, 

vad är skillnaden på deras upplevelser av utdrivning av demoner av djävulen mot era,

då människor i dessa kulturer upplever onda andar djävulen demoner, så går de till tron på Allah, och änglarna, och blir troende på detta,

då de som ni upplever exorcism, utdrivning av demoner av djävulen av det onda

de lärs av sina upplevelser av ängel gud, samma änglar ni upplever, de som beskrivs i gt,

att de har den enda sanna tron, all annan tro är djävulen är satan är ondska precis som eran tro era upplevelser era skrifter lär, 

de upplever guden och änglaupplevelserna hela dem,

precis som ni,

en fråga, till er kristna, som säger denna tro vara satan/ vara ondska och leda till helvetet,, kan ni relatera,, 

jag menar om ni hade fötts in denna tros kultur,

lärts att tro uppleva känna detta var eran skapare,

hade ni älskat och dyrkat detta, bett till detta, upplevt det onda bli utdrivet i detta upplevt helanden i detta,

hade era känslor känt upplevt för detta, det ni upplever känner i eran tro,

varför är då detta ondska???

ja eran tro era upplevelser era skrifter lär så

judarna/hade/har prästerskap profeter

de upplever helanden de upplever exorcism, dvs utdrivning av djävulen onda andar, demoner,

de har upplevt sådant i fem tusen år,

enligt eran lära så är dessa människor övergivna av gud, av änglarna då de svikit gud änglarna,

så guden har enligt eran tro eran lära era upplevelser era skrifter ej längre kontakt med judarna,

ändå upplever då sånt, ja utdrivning av det onda hjälp av det goda,

helanden.

enligt deras tro är de utvalda, är eran tro satan, är all annan tro satan, är era upplevelser era skrifter verk av satan,

enligt deras tro enligt deras läror skrifter upplever,

är islam satan,

precis som för islam är de en fallen lära dvs övergiven av guden som istället valt muslimerna som sina utvalda,

muslimernas upplevelser lär eran tro era upplevelser era skrifter vara satan,

varför då,

jo alla tre religionerna av änglaupplevelser påstår sig vara den enda sanna vägen,

och då dessa läror lär det samma,

det finns bara två läger,

satan och gud änglar och demoner,

så blir alla läror, alla tron, alla åskådningar, alla religioner,

alla upplevelser av ande utanför den egna religionens skrifter och upplevelser satan,

så dessa änglaupplevelser som upplevs som sanningen lär de troende vara sanningen i alla tre religionerna,

lär då varandras änglaupplevelser vara satan,

ja även då judarnas änglaupplevelser.

för enligt eran tro på era änglar era skrifter,

ska judarna ej kunna ha änglaupplevelser och utdrivning av det onda, dvs exorcism

av djävulen onda andar demoner,

då gud som upplevelse har övergivit judarna då era änglaupplevelser började,

det lär ju eran lära, eran tro, era upplevelser av änglar, era skrifter,

islam lär det samma,

gud valde muslimerna då judarna svek guden,

så skapade guden genom änglaupplevelser islam som den enda sanna vägen till himlen,

den enda sanna vägen till gud, den enda sanna änglaupplevelsen, den enda sanna skriften,

den enda sanna exorcismen av det onda av djävulen av demoner av onda andar,

islam pekar ut då kristen dom som satans lära och judendom pekas då också ut som detta då de ej kan ha upplevelser av gud änglarna,

ej kan ha utdrivning av djävulen onda andar demoner,

då guden har övergivit judarna till fördel för muslimerna, enligt islam som tro, islam som upplevelse, islam som skrift,

en fråga, till er kristna, som säger denna tro vara satan/ vara ondska och leda till helvetet,, kan ni relatera,, 

jag menar om ni hade fötts in denna tros kultur,

lärts att tro uppleva känna detta var eran skapare,

hade ni älskat och dyrkat detta, bett till detta, upplevt det onda bli utdrivet i detta upplevt helanden i detta,

hade era känslor känt upplevt för detta, det ni upplever känner i eran tro,

varför är då detta ondska???

ja eran tro era upplevelser era skrifter lär så

perserna/hade prästerskap profeter

de dyrkade den heliga anden 

precis som ni kristna,

deras tro byggde ochså på upplevelser av hallucinationer syner onaturliga upplevelser dessa människor ej valde,

de sysslade precis som er religions grund, med offer av djur offer av drycker offer av växter,

de sysslade med samma saker som bön till guden gudarna som de trodde var deras skapare,

de trodde det fanns onda andar goda andar,

de hade en form av exorcism utdrivning av det onda,

det finns i varje andlig tro, precis om det upplevs helanden i varje andlig tro,

en fråga, till er kristna, som säger denna tro vara satan/ vara ondska och leda till helvetet,, kan ni relatera,, 

jag menar om ni hade fötts in denna tros kultur,

lärts att tro uppleva känna detta var eran skapare,

hade ni älskat och dyrkat detta, bett till detta, upplevt det onda bli utdrivet i detta upplevt helanden i detta,

hade era känslor känt upplevt för detta, det ni upplever känner i eran tro,

varför är då detta ondska???

ja eran tro era upplevelser era skrifter lär så

indierna/hade/har prästerskap profeter

precis som ni kristna,

deras tro byggde också på upplevelser av hallucinationer syner onaturliga upplevelser dessa människor ej valde, ej väljer,

de sysslade/sysslar precis som er religions grund med offer.

ej så mycket djur då de ser djuren som heliga,

ej av blod som eran religion judars religion muslimers religionen och många andra religioner jag här räknat upp i grunden sysslat med,

utan mestadels offer av frukter mat dryck växter.

de sysslade/sysslar med samma saker som bön till guden gudarna som de trodde/tror var deras skapare,

de trodde/tror det fanns/finns onda andar goda andar,

de hade/har en form av exorcism utdrivning av det onda,

det finns i varje andlig tro, precis om det upplevs helanden i varje andlig tro,

en fråga, till er kristna, som säger denna tro vara satan/ vara ondska och leda till helvetet,, kan ni relatera,, 

jag menar om ni hade fötts in denna tros kultur,

lärts att tro uppleva känna detta var eran skapare,

hade ni älskat och dyrkat detta, bett till detta, upplevt det onda bli utdrivet i detta upplevt helanden i detta,

hade era känslor känt upplevt för detta, det ni upplever känner i eran tro,

varför är då detta ondska???

ja eran tro era upplevelser era skrifter lär så

satans tro/hade/har prästerskap profeter,

dessa människor som finns i hela världen i så gott som alla länder där tex kristendom, islam, judendom, finns,

där denna satans upplevelse upplevs och räds av människor i dessa kulturer eller dessa religioner av troende upplevare som det onda,

där i alla dessa tros kulturer satan upplevs som kraftfull ond och lärorna lär det samma,

att detta kan döda människan, förinta människan sluka människan,

dessa religioner av änglaupplevelser av gudsupplevelser som lär all annan tro vara satan och varandras tron vara satan,

i dessa religiösa läror och dessa olika kulturer har människor i tusentals år upplevt denna satan som ett hot,

varit upplevande av ondska som de blivit tvungna att söka hjälp inom den religion den guds tro som finns inom kulturen,

dessa mänskor har varit övertygade detta onda kan döda dem, ja de upplevelser av satan av demoner av ondska de upplevt upplever,

de har upplevt det samma de upplever det samma inom dessa änglaupplevda religioner,

utdrivning av det onda, exorcism hjälp av det goda av gud och änglar i onaturliga upplevelser av likvärdiga hallucinationer,

men inom satanismen som religion så upplever dessa satans troende denna karaktär i sina upplevelser som det goda,

inom satanismen finns exorcism av det onda,

inom satanismen finns helanden av människor, 

dessa människor, har ju ej valt att uppleva denna satan, även om de upplever det som gott som kärlek,

lika  lite som ni andra tron andra religioner andra åskådningar valt att uppleva gott ont,

de upplever satan som det goda i deras upplevelser, deras hallucinationer, deras syner, deras upplevelser, som känns lika sanna, lika verkliga, lika goda som era änglaupplevelser, muslimers änglaupplevelser, judars änglaupplevelser,

eller upplevelser av gott, av goda gudar, goda andar i vilken annan tro som helst,

en fråga, till er kristna, som säger denna tro vara satan/ vara ondska och leda till helvetet,, kan ni relatera,, 

jag menar om ni hade fötts in denna tros kultur,

lärts att tro uppleva känna detta var eran skapare,

hade ni älskat och dyrkat detta, bett till detta, upplevt det onda bli utdrivet i detta upplevt helanden i detta,

hade era känslor känt upplevt för detta, det ni upplever känner i eran tro,

varför är då detta ondska???

ja eran tro era upplevelser era skrifter lär så.

en fråga till,

vem av alla dessa upplevare i alla dessa tron åskådningar religioner har en fri vilja,

ja de är ju alla rädda för det onda.

är övertygade det onda de upplever kan förinta dem, döda dem skada dem,

och får hjälp emot det goda som de alla som upplevare är slavar under, och övertygade vara sanningen,

då deras känslor och sinnen likvärdigt upplever just deras specifika egna upplevelse vara sanning,

i alla dessa tron olika åskådningar religioner som lär den troende i den specifika kulturen av upplevelse tro,

i all tid historiskt sett ej då bara idag,

så har dessa upplevelser lärt det skapat världen ska förinta världen,

för att människan är ond delvis för att den ej dyrkar rätt upplevelse utan dyrkar det onda,

vilken skapar upplevelse kan då förinta världen, kan då förinta människan,

och varför just denna,

och ej de andra,

ja för de troende på de andra upplevelserna känner upplever tror ju deras upplevelse av dyrkan eller rädsla kan göra så ska göra så,

en undran till,

vet ni kristna hur många av dessa upplevelse läror av andlig allsmakt av andliga skapare,

lärt himmel helvete till människan,

helvetet för alla som ej tror på rätt gudsupplevelse,

helvetet för alla som ej dyrkar rätt gudsupplevelse,

det är ej bara i de religioner av änglaupplevelser vi dyrkar idag, i tre olika religioner, som alla tre pekar ut varandras religioner som det onda, som satan, som vägen till helvetet,

och lär att endast den troende på rätt änglaupplevelse får förlåtelse för sin ondska, den troende på rätt skrift, rätt religion, får förlåtelse, för att den är född människa, då snubben adam käka äpple då den skapades för sex tusen år sedan,

därav är hela mänskligheten rutten oren ond,

ja detta lär ju alla tre änglalärorna, alla tre skrifterna alla tre religionerna av rädsla och dyrkan,

jo denna lär om helvetet finns i en rad olika religioner och guda tron historiskt sett,

så då kristna berättar att de upplevt helvetet i paranormala upplevanden och känner upplever dessa upplevelser vara verkliga sanna,

big deal,

det upplevs av andra religiöst troende både idag och historiskt sett i andra religioner andra gudatron,

andra skapar läror,

och vet ni vad, hade ni upplevt dessa upplevelser i andra tron andra läror andra religioner, i andra kulturer, om ni fötts där,

hade ni då trott på det????

och säger ni nej,

så är min nästa fråga, menar du att gud skapat dig mera smart mera speciell än troende på sånt i andra läror andra religioner, upplevare av sånt i andra läror andra religioner,

sedan finns det ju en hel rad av andra tron andra upplevelser.

människan varit känslomössig slav under som upplevd sanning historiskt sett,

dyrkad sanning betrodd sanning,

än detta jag beskriver här,

saken är den att människan tror alltid på sina känslor då den upplever onaturliga ting, av gott ont,

därav tror den,

var skiljer eran tro på era upplevelser från andra tron andra upplevelser, vad gör eran till sanning och deras till ondska till lögn,

är det bara ord från upplevelsen läror från upplevelsen???

men den ljuger ju, det är ju bevisligt,,, då ljuger ni kristet troende som sanning,

men det är klart så länge det känns gott för er, så kan ni ju alltid ljuga som sanning om allt annat som känns gott sant för andra,

ja ni får ju börja relatera,

andra läror andra tron andra åskådningar och dess troende, har ingen insyn i era upplevelser och dess läror skrifter,

för dem vilken upplevelse tro det än gäller så är deras upplevelser sanningen,

det du känner upplever i din tro då du känner upplever älskar det som sanning,

det upplever känner alla andra människor i alla andra upplevelse tron av hallucination, dvs tron på andliga upplevanden,

varför är de troende på ondska varför är de onda,

de gör ju ej annat än ni,

de älskar de kärleksfulla upplevelserna de har, de upplever inom den tron den religionen den åskådningen den läran,

de upplever utdrivning av det onda precis som ni hjälp av goda andar goda gudar gud eller änglar precis som ni,

det är likvärdigt som att någon kom till er och sade ni tror på det onda,

det når ej fram hos er för ni upplever känner tror annat,

det samma gäller alla andra tron åskådningars troende och upplevande,

de upplever samma kärleksfulla helanden i all annan tro ni lärs av era upplevelser era skrifter era läror att beteckna som ont som satan.

de har ej valt de upplevelser de tror på inom alla de specifika lärorna trona åskådningarna religionerna i alla olika kulturer,

de har börjat uppleva dessa upplevelser och har samma känslomässiga övertygelse det vara sanning sant sanningen som ni,

så vad gör dem ondare än er troende på ondska och er ej,

vad gör dem till barn av förestående helvete för att de dyrkar ondskan dyrkar fel,

hade ni fötts in i andra kulturer med andra tron av upplevande, eller hade ni upplevt andra upplevelser eller samma upplevelser i en annan tro, i en annan åskådning i en annan religion i en annan kultur,

så hade ju ni som de gör då trott på detta,

hade ni då varit ondare, troende på ondska, barn förestående för helvete,

och hur i helskotta kan ni fortgå att tro alla människor oavsett vilken tro de tillhör vilken¨kultur de tillhör vilken åskådning de tillhör, vilken människan som helst som ej ens tror på sagoupplevelser av våldtäkt av gott ont vilket upplevs i alla tro dyrkas i all tro räds i all tro som gott ont,

ja era läror lär ju att dessa människor måste bli troende på era upplevelser eran tro eran religion era skrifter för att ej brinna i helvetet,

det finns läror som lär det samma med samma upplevelser angående er,

att ni måste byta tro för att ej brinna helvetet att kristen tro är ondskan,

lika lite som ni kan uppleva känna tro detta vara sant,

så upplever känner tror människor i andra tron era läror av förestående helvete för dem vara sanning ifall de ej blir kristna,

för de upplever samma fullkomliga tilltro av kärlek och trygghet i sin tro sin åskådning sin lära sin religion som ej är kristen tro som ni gör i kristen tro,

sedan detta med alla människor som ej under sin livstid blir kristna, dvs alla människor troende eller icke troende på något annat,

måste bli kristna för att ej brinna i helvetet,

då gud är svartsjuk på människan då de tror annat,

att människan är ond om den ej tror, eller tror annat,

kom igen det är ej guds läror även om det står i boken, då bokens skrifter är lika lite gud som alla andra upplevelser ni pekar ut som lögn,

det som kommit med dessa skrifter upplevelserna är lika lite människan skapare som allt ni pekar ut som ondska som lögn,

det är bevisligt då människan är betydligt äldre än sex tusen år då era upplevelser judars samma upplevelser muslimers samma upplevelser lär just det samma,

oss vara skapade för sex tusen år sedan,

detta går ej att bortförklara, då alla i släkt led finns i konungaböckerna krönika böckerna och profetböckerna.

ja alla mellan adam-jesus,

det blir lite över fyra tusen år sammanlagt,

sedan två tusen år till,

till moderna tid, ja efter jesus,

det blir således att människan utvecklat alla kulturer alla etniciteter alla miljarder av idag från en kultur en etnicitet dvs judar, till svarta bruna vita röda gula osv, på sex tusen år,

egentligen kan man ju räkna från noa och den judiska familjen som enligt skrifterna då detta uträknas levde för fyra tusen fem hundra år sedan,

så alla etniciteter alla färger alla kulturer har uppkommit från en judisk familj far tre söner på fyra tusen fem hundra år,

detta är ju lögn,

ej bara i andras gudstro av änglaupplevelse, det ni pekar ut som satan, som ondska som vägen till helvetet, utan också i eran tro av kristen upplevelse av gud ängel, djävul demon,,

det fanns gudsupplevelser ande upplevelser långt innan de sex tusen år vi påstås vara som utveckling av upplevelser och skrifter,

de lärde andra skapar myter andra tron, andra religioner av upplevelser likvärdiga de andra vi dyrkat och dyrkar,

där dessa människor upplevde känslomässigt deras upplevelser vara sanning lika starkt som ni, där människor upplevt utdrivning av det onda och hjälp av det goda i religioner äldre än människan påstås vara,

så vad gör eran änglatro änglaupplevelse och dess skrifter till sanningen??

en undran om skrifter ljuger om upplevelser ljuger hur mycket man än älskar det och tror på det,

är detta då gud??

ljuger gud???

dessa upplevelser som upplevs och dyrkas i religionerna eller de andliga trona är psykotiska lögn-upplevelser,

som påstår sig skapat människan för sex tusen år sedan,

då allt sådant går att räkna fram då allas livslängd i släktled finns ned tecknad i tex bibeln, livslängd mellan alla män i släktled mellan Jesus och den påstått första människan Adam,

det blir lite över fyra tusen år, mellan tex Jesus och Adam,

sedan har vi två tusen år till efter Jesus till dags datum så att säga.

alla tre religionerna av änglaupplevelser och djävuls upplevelser dyrkar samma skapelse myt som sanning,

dvs att vi skulle ha skapat för sex tusen år sedan,

Adam/ Eva,,,

då Adam åt av en frukt så att hela mänskligheten blev rutten ond,

därav behöver vi bli troende på den enda sanna tron, enda sanna läran, enda sanna upplevelsen, enda sanna religionen, för att bli rena från ruttenheten,

och få komma till himlen,

och ej brinna i helvetet,

alla tre religionerna kristendom/ judendom/ islam,

lär att människan utvandrat från Babel för att befolka världen, för runt fem tusen år sedan,

ungefär vid den tiden skedde också syndafallet enligt alla tre religionerna,

dvs den psykotiska upplevelsen av gud skapade en översvämning som dränkte hela världen,

och alla människor alla djur alla insekter alla fåglar,

alla förutom en kille vid namn Noa hans tre söner sem ham jafet och deras fruar,

som mirakulöst befolkat världen till alla etniciteter alla folkgrupper alla färger alla miljarder av idag från en familj judar som dessa fyra män var för drygt fem tusen år sedan,

detta är sanningen i tre änglaupplevda religioner som lär alla människor som ej tror som de ska brinna i helvetet,

och lär varandras religioner, varandras upplevanden, vara vägen till helvetet då dessa lär varandra vara satans läror,

vi har alltså tre religioner med samma upplevelser av gud djävul ängel demoner, som alla påstår sig vara sanningen och pekar ut alla människor som ej tror på den rätta änglaupplevelsen gudsupplevelsen och dess skrifter som tillhörande satan det onda,

dvs underställer sig dessa religioner som livssanningar,

 de människor som ej underställer sig den sanna läran, den rätta religionen, skriften, upplevelsen under sitt liv,

ska brinna i helvetet,

då måste man tro det vara sanningen att killen Noa snickra en båt som rymde par av jordens alla djur alla insekter alla fåglar,

vilket då torde röra sig om miljoner på miljoner djur insekter fåglar,

detta rymdes i en båt som han snickrat för hand som var trettio meter hög femtio meter bred och två hundra meter lång,

där dessa miljoner på miljoner djur och mat till alla dess djur fick plats under ett år,

medans allt annat liv drunkna, för runt fyra tusen fem hundra år sedan,

detta är sanningen, 

och du får gissa dig fram till vilken tro, vilken upplevelse, vilken lära, vilken religion, detta ska vara sanningen i, ja sanningen som gör att du slipper helvetet,,

ja den du måste underställa dig under din livstid, för att bli ren från fruktätandet för sex tusen år sedan, 

ja vi har tre, religioner av samma upplevelser som lär det samma,

och väljer du fel hamnar du i helvetet,

för bara en är sann, säger alla tre,

vilken du än väljer säger två andra religioner av samma upplevelser, tro på samma skapelsemyt att du hamnar i helvetet..

 för det är fel religion, fel lära, fel tro, fel skrift, du valt underställa dig,

ja det är satan lära enligt två religioner med änglaupplevelser och samma skapar myt,

vilken tro du än tror på, vilken tro du än väljer, säger två andra upplevelser av gud och änglarna att du valde fel,

brinna i helveten du sviker gud det är att vara ond att var människan att var du jag eller vem det vara månde,,

om ni tycker jag är tjatig, så är det bara för att jag försöker nå alla dårar:)

[Juel70]
2014-06-15, 17:19
#1

Oj haha, vad mycket text.  Jag är troende och vill inte kommentera, men tack för att du fick mig att dra på smilbanden.

mwetterstrand
2014-06-15, 18:45
#2

#0

Är du författaren? Annars bör du ange källa.

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

Fjäril
2014-06-15, 22:52
#3

#2 har alldeles rätt. Är det du som har skrivit texten annars måste du dels ange källa samt citera kortare stycken (istället) och helst med egna tankar om dem.

Sajtvärd på Övernaturligt

Neutralis
2014-06-15, 22:56
#4

Verkar vara spam… Finner samma text på flera forum. Ser ut att vara kopierat från PDF då det ofta brukar bli knas med radbrytningar?

mwetterstrand
2014-06-15, 22:59
#5

#0 #3

Har läst delar av TS. Tappade fokus och sammanhang relativt ofta. Inte osannolikt att texten är en egen produktion, men jag begriper ingenting!

Neutralis
2014-06-15, 22:59
#6

Jag vet också att han brukar spamma via mail också denna Veijo Impala. En högst oseriös herre enligt min bedömning.

[Borttaget]
[Borttaget] 
2014-06-16, 09:39
#7

Inlägget är borttaget

Fjäril
2014-06-16, 11:01
#8

Tråden låses. Jag förstår inte syftet med den.

Sajtvärd på Övernaturligt

Inlägget är låst för nya kommentarer
Upp till toppen