Etikettundersökningar
Läst 1355 ggr
Fjäril
2014-03-16, 21:34

Meditation

Är meditation detsamma som att vara "andlig" eller kan vem som helst meditera? Gör du det?

Meditation sägs ge;

• Förbättrad fysisk och psykisk hälsa

• Ökad arbets- och livsglädje

• Bättre självkänsla och självförtroende

• Ökat självförverkligande och förbättrad självkännedom

• Mer positiv attityd till tillvaron

• Ökad arbetsförmåga och förbättrade studieprestationer

• Förbättrade sociala relationer

• Ökade förutsättningar att uppnå sina livsmål

http://www.novafutura.se/readinfo.php?textid=58

"I Sverige träffas sedan ett par år en grupp forskare informellt en gång i månaden för att meditera tillsammans. En av deras inspiratörer är Arthur Zajonc, professor i kvantfysik i USA (se Idagsidan 16/7). Han har flera gånger besökt Sverige för att handleda svenska forskare i hur meditation och kontemplation kan användas i forsknings­processen.

– Övningarna syftar till att öka förståelsen av medvetandet utifrån egna erfarenheter. Ibland kan vi nå outnyttjade inre resurser, ibland stöter vi på hinder, förklarar Walter Osika, en av gruppens medlemmar och läkare vid Stressmottagningen i Solna. Han är också forskare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet samt Karolinska institutet."

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forskare-mediterar-for-kreativitet_7365512.svd

Sajtvärd på Övernaturligt

Upp till toppen