Etikettallmänt
Läst 2808 ggr
OlgaMaria
2013-07-25, 07:18

Syndafloden

Har den inträffat? Hur ska vi tolka den? Jag har inte specialinläst mig på detta ämne, men har förstått att det finns ett visst stöd för att det var en stor översvämning och att denna berättelse (som liknar Bibeln berättelse) funnits i flera kulturer runtom jorden. Läs mer här http://www.epochtimes.se/articles/2009/08/11/17625.html

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

[Starman]
2013-07-25, 10:20
#1

Läser man på dylikt tvivelaktiga sidor på internet så kanske man kan få uppfattningen att "syndafloden" ägt rum.

Tänker man istället lite logiskt så kommer man förmodligen till slutsatsen att det är högst osannolikt att "hela världen översvämmades" vid något tillfälle över huvud taget. Hur kunde alla arter överleva? Noas Ark? Skulle inte tro det.

yamher
2013-07-25, 10:48
#2

jag är övertygad om att den har ett ursprung ur någon form av översvämning. det är trots inte ovanligt att något svämmar över. Vid denna tidpunkten bor det rätt mycket folk i området runt mesopotamien med Ur, Babylon och ner till Egypten, grekiska övärlden osv. Men fortfarande för dem lever det på en ytterst begränsad yta att hela deras värld förändras om en översvämning skulle drabba dem. Om djuren kommer fram igen efter att vattnet dragit sig tillbaka.

En stor översvämning (som tex en tsunami) skulle vara något som man berättade om för yngre generationer. Tar man dessutom med religiösa aspekter av det så kan de själva tolka det som en bestraffning, eller senare generationer lagt med den biten. Det är rätt logiskt än att det snarare kommer från ingenstans.
Sen kan senare generationer tolka det hur mycket som helst, precis som idag skulle kunna finnas människor som anser att tsunamin i Thailand skulle vara ett steg mot jordens undergång. Minnet av tsunamin kommer alltid att leva kvar så länge det finns människor som pratar om den.

Och om noa fanns eller inte kan vi ju knappast inte bevisa eller bevisa att den inte existerat.

Alis volat propriis Oskyldig

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

[Starman]
2013-07-25, 12:45
#3

Om vi istället för att tala om alldagliga översvämningar och tsunamis tar och talar om det som var trådämnet, nämligen Syndafloden så kan vi med stor säkerhet säga att ingen sådan någonsin har ägt rum. Jag vet inte om ni ens läst sagan om Syndafloden, men om inte så gör det, så ser ni snabbt hur extremt osannolik den är, med tanke på vad vi vet om världen.

Joppo
2013-07-25, 12:57
#4

Jag skulle  också gissa på att historien handlar om en lokal översvämning som sedan "förbättrats" genom årens lopp till att bli så som den beskrivs i Bibeln. Det verkar inte speciellt långsökt att tro att man tolkade en översvämning som något slags gudomligt straff på den tiden.

Rent evidensmässigt borde man i varje fall definitivt kunna slå hål på myten att något dylikt ägt rum. Det finns ju till exempel massor av andra civilisationer som levde då Syndafloden påstods ha ägt rum och de påverkades inte. Arkelogiskt finns det inte heller något stöd för en sådan händelse, vilket det borde finnas enormt mycket av om den ägt rum.

Syftet med berättelsen skulle för övrigt också kunna ses som ren skräckpropaganda för att värva medlemmar till den kristna religionen. Typ, gör som Gud säger eller så kommer att han att dränka dig på den yttersta dagen. Dock är det kanske lite skumt att framställa sin gud som en sådan sadistisk galning, men det kanske funkade på bronsåldersmänniskorna.

Ärligt talat har jag alltid tyckt att det är skumt att de kristna inte försökt att  mörka denna berättelse eller aktivt försökt hävda att den är en saga eftersom den är så grym. Här har vi alltså en gud vars undersåtar inte gör som han vill, vilket han fixar genom att döda dem och alla oskyldiga djur genom att dränka dem.

OlgaMaria
2013-07-25, 14:43
#5

#4 Syndafloden skulle väl isåfall ha inträffat före de civilisationer som vi har koll på? Alla av de allra äldsta civilisationerna har/hade legender om en stor flod, i flertalet fall också en man som räddade sig med båt.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

retep
2013-07-25, 15:54
#6

Om nu syndafloden ägt rum, eller inte? Måste det då vara så att vi här

diskuterar det utifrån att det måste finnas godtagbara bevis och att diskussionen är utifrån Bibelns syndaflodstolkning som är allmänt vedertagen, eller är det nu så att vi kan diskutera mer vidsynt eftersom det enligt Wikipedia visade sig finnas flera olika syndafloder och översvämningar att välja på.

I tråden som föregick denna var det inte tillåtet och uppenbart inte för mig.

Starman är ju redan på hugget och påpekar att följa trådämnet och inte prata om ev. översvämningar.

Tanken jag la fram om att syndafloden kanske skildrar något mer symboliskt, den är redan överkörd och ur bilden.

Skit samma kan jag tycka, det finns andra forum där jag kan få respons och feedback på om syndaflodsgrejen har en symbolisk innebörd som kan vara intressant att diskutera och prata om.

(utan att nödvändigtvis argumentera och motargumentera och hävda en åsikt ((som man kanske just hämtat från Wikipedia)) ☝️

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

OlgaMaria
2013-07-25, 16:32
#7

Jag hoppades man kan prata om syndafloden utifrån alla möjliga perspektiv här! Kör på! :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

yamher
2013-07-25, 21:35
#8

förutsätter att man kan bygga en båt. Fast o andra sidan är det mer intressant att båten kallas arken, och just arken är något som förekommer på många olika ställen (som den arken som göms under Templet i Jerusalem osv.) Kan det kanske vara något helt annat än en båt, och syndafloden vara något helt annat (som jag redan nämnt översvämningar har skett många gånger och det finns många bevis på det både arkeologiskt och geologiskt) och begreppet syndafloden.

Lite OT, men hur kommer det sig att tex Sfinxen har vattenskador som tillsynes ligger i öknen (Sahara)? Så det är något naturligt förekommande och nog så stort för dem.

Även om Svarta havet finns det teorier om har skapts för ca 7000 år sedan och den vara den s.k. syndafloden. Rent lite slarvigt är det känt som att det var det som blev kvar av syndafloden.

Eller från Wikipedia; …uppfattas som lånad från mesopotamisk mytologi. Utnapishtim eller Utanpisjtim var i mesopotamisk mytologi motsvarigheten till Noa i den judiska mytologin så som vi känner den genom Gamla Testamentet. Liksom Noa fick Utnapishtim anvisningar att bygga en båt och därefter order om fylla den med säd från alla levande varelser. Efter den stora översvämningen stötte han på torra land. Till skillnad från Noa blir Utnapishtim sedan odödlig och i senare berättelser möter han hjälten Gilgamesh under dennes sökande efter odödlighet

Alis volat propriis Oskyldig

Joppo
2013-07-25, 21:55
#9

#5 Som jag förstått det hela så påstås Syndafloden ha ägt rum ungefär 2300 f. Kr. Vid denna tidpunkt fanns ett flertal olika civilisationer som inte tycks ha påverkats av Syndafloden.

[Kathja]1
2013-07-26, 00:45
#10

Det är kanske som så att man har överdrivit det där lite grann… 😇Här kan man läsa lite om det, där står bland annat att allt vatten i atmosfären bara skulle räcka till  en vattennivå på 3 cm om det skulle täcka hela jorden. Men det står även att berättelsen om syndafloden återfinns inom ett stort antal kulturer, 270 stycken läste jag på en annan sida. Så någon form av (synda)flod kan man kanske anta har hänt. 🤔

Joppo
2013-07-26, 03:50
#11

#10 Jag tycker personligen att argumentet att det finns andra översvämningshistorier i andra kulturer är väldigt svagt. Om man nu bor i ett område där det sker översvämningar är det väl inte speciellt konstigt att sådana myter och berättelser uppstår.

Om man nu vill belägga en global översvämning så är det väl knappast där man börjar leta. Det rimliga borde väl vara att göra arkeologiska och geologiska undersökningar. Till exempel borde det finns ett globalt lager i marken av efterlämningar från denna påstådda översvämning. Samma sak gäller även vid isarna vid polerna. Helt ärligt så tror jag det skulle råda en enorm konsensus bland forskarna om Syndafloden inträffat, eftersom den skulle ha lämnat väldigt tydliga spår efter sig, samt även för att den inträffat för så pass kort tid sedan. Nu råder det istället en enorm konsensus bland forskarna att den inte ägt rum, eftersom det helt saknas sådana spår.

På tal om Syndafloden, så undrar jag lite på hur ni som är kristna ser på själva berättelsen. Den är ju onekligen extremt grym och makaber. Störs ni av att er gud betett sig såhär galet eller accepterar ni det bara rakt av och tänker att det är en del i någon slags gudomlig "masterplan"? Eller väljer ni att se på händelsen som en i mängden av sagor/myter som återfinns i Bibeln som inte har någon verklighetsförankring?

yamher
2013-07-26, 08:39
#12

Om man utgår att berättelsen är äldre så har vi trots allt fortfarande en rätt riklig snösmältning efter inlandsisen. Det borde ha satt sina spår.

Alis volat propriis Oskyldig

[Kathja]1
2013-07-26, 09:33
#13

# 11 Då missuppfattade du vad jag skrev, jag menade på att det kanske inte är så underligt att historien om syndafloden står med i Bibeln eftersom översvämningar som fenomen tycks ha funnits lite över allt, och då även vid flera tillfällen (vad jag förstod) med vidhängande version av Noa och Ark. Det sistnämnda dock med lite olika varianter beroende på vilken kultur som har beskrivit händelsen.

Men att Syndafloden var en global händelse har jag svårt att tro, jag tror mer att, som så mycket annat i Bibeln, så är det mer en bildlig beskrivning. Där innebörden av berättelsen är viktig, inte en faktisk händelse. Lite som att man använder metaforer för att beskriva, och förtydliga, en sak.

retep
2013-07-26, 10:10
#14

Global översvämning är kanske inte det vi skall tänka oss. Om Jorden var platt för typ 500 år sedan! Var den då inte också platt för människor som levde för 2000 år sedan?

Hur Global var folks uppfattning tro, om landets storlek, Jordens storlek, hur omfattande var deras Världsbild egentligen?

Det är kanske inte så långsökt att tänka sig att människors föreställningar kring naturkrafter som ex. vis en kraftig översvämning faktiskt var global för dem, om deras geografiska uppfattning inte sträckte sig mer än kanske 50, 100 mil bort.

Och kanske var det inte så underligt om det i deras vidskepelse var Guds straff när för dem oförklarliga saker hände.

Tänker också Jorden var inte Global i människors förståelse. Inte geografiskt och inte kunskapsmässigt.

De få som rest och sett andra kulturer och länder och hade information om vad som fanns bortom bergen. De blev kanske ledare i deras by eller stad när de kom tillbaka. Kanske var det de som skrev och dramatiserade sådana händelser som t.ex. en syndaflod.

De som i våra mått mätt, skulle kunna liknas med och ha en Global Värdsuppfattning, med kunskap och förståelse kring andra länder, människor, kulturer och religioner, de skulle antagligen inte ens komma tillbaka till sin hemtrakt. Och om de gjorde det skulle folk antagligen tro att det var sagor de fick höra.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[Starman]
2013-07-26, 11:08
#15

#14

"Om Jorden var platt för typ 500 år sedan! Var den då inte också platt för människor som levde för 2000 år sedan?"

Jorden var inte platt för 500 år sedan, och inte heller för 2000 år sedan. Jag förstår att du gjorde ett syftningsfel här och menade att människor bar på denna felaktiga uppfattning för 2000 år sedan, men högst sannolikt så stämmer inte det heller.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Platt_jord

"Hur Global var folks uppfattning tro, om landets storlek, Jordens storlek, hur omfattande var deras Världsbild egentligen?"

Ganska omfattande, skulle jag tro. Här kan du läsa lite om Israels historia, så ser du att landet inte över huvud taget varit något hermetiskt tillslutet samhälle där ingen influens utifrån kunnat påverka myterna.

"Det är kanske inte så långsökt att tänka sig att människors föreställningar kring naturkrafter som ex. vis en kraftig översvämning faktiskt var global för dem, om deras geografiska uppfattning inte sträckte sig mer än kanske 50, 100 mil bort."

Då måste vi nog gå tillbaka väldigt, väldigt långt i människans historia. Liksom till förhistorisk tid, innan våra förfäder migrerade ur Afrika. Då kanske du hade varit något på spåren. Jag tror du gör ett enormt misstag i att undervärdera den moderna människans omvärldsbild och kunskaper.

Resten av det du skriver är väldigt spekulativt, så jag lämnar det därhän.

OlgaMaria
2013-07-26, 13:52
#16

Just myten om Noas Ark baseras ju på legender som går mycket längre tillbaka än vad vi kan läsa om i din länk (#15) om Israels historia. Jag tror också att människors uppfattning om "världen" och hur stor den var var mycket begränsad 2000-3000 f.Kr. och längre tillbaka.

Jag tänker också att en stor översvämning skulle ha kunnat utplåna hela "deras värld". 

Hur som helst. Det finns belägg för ett antal större översvämningar vid olika tillfällen. Det är inte en omöjlighet att någon räddade sig undan med båt.

En global översvämning låter ju helt klart helt omöjligt, men jag är ödmjuk inför det också. :)

Jag tror att det viktigaste i bibeltexten är att förmedla ett budskap framför fakta. Sen tror jag absolut inte att texten är substanslös, en verklig händelse ligger bakom tror jag, men budskapet är poängen.

Det är ju ganska lönlöst för en kristen att försöka sudda bort just berättelsen om syndafloden för att få Gud att verka snällare, därför att berättelsen harmonierar med resten av Bibeln. Vi måste också tacklas med Israels förintelsekrig då de intog sitt land, hur Gud straffar sitt eget folk med döden som straff för synd, hur Gud skickar dem i exil till Babylon, hur han låter sin egen son dö på ett kors, och hur han lovar att en dag täcka jorden med eld och straffa de ogudaktiga.

För en kristen är vår värld bara en liten del och en liten tid av verkligheten. Det som verkligen är det viktiga är det som händer sen, när Gud städat upp allt vårt elände. När han skapar en ny himmel och en ny jord och låter oss leva i frihet från svårigheter, krig och sjukdomar.

Bibeln är en berättelse om en Gud som agerar i vår historia. Vi fyller världen med vår synd och Gud har en plan för att steg för steg ta itu med den, till slut för gott.

Jag tror det är svårt för oss "civiliserade" människor som lever i fred att riktigt förstå vilken barbarisk värld vi haft och på vissa håll har. Vi krigar, sviker, våldtar och offrar våra närstående till falska gudar. När Israels förintelsekrig börjar och de ska inta sitt land säger Gud att det inte är för att Israel varit så goda, utan för de andra folkens stora grymhet, att han inte längre står ut med deras blodspillan och hur de offrar människor. 

Till Israel ger han en ny kultur, bland annat tio Guds bud som påverkat den moderna världens lagstiftning ända sen dess. Du ska inte stjäla, inte mörda, inte vara otrogen, inte ha begär till andras egendom, inte ljuga…

När Jesus kom rådde inte längre laglöshet och kaos. Vi kunde inte längre mörda varann till höger och vänster, i alla fall inte just där och då. Och Jesus kommer med ett vänd-andra-kinden-till-budskap. Älska dina fiender. Be för dem som förföljer dig. Förlåt den som syndar mot dig. Gör mot andra det som du vill att de ska göra mot dig. 

1 Petr 3:18 Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe, för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet, men levandegjord genom Anden. 19 I Anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset, 20 för dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar, medan arken byggdes. I den blev några få, åtta personer, frälsta genom vatten. 21 Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse,

1 Petr 4:6 Ty avsikten med att evangeliet predikades också för dem som nu är döda, var att de visserligen skulle dömas kroppsligen som människor döms, men leva andligen, liksom Gud lever.

Gud har en plan med det han gör här, men vi ser liksom inte förbi döden. Och så länge som vi inte gör det är det inte helt enkelt att avgöra om Guds handlingar är grymma eller goda.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

retep
2013-07-26, 14:29
#17

Kopplar på det här Theresia "Gud har en plan med det han gör här, men vi ser liksom inte förbi döden. Och så länge som vi inte gör det är det inte helt enkelt att avgöra om Guds handlingar är grymma eller goda." För också jag menar att ju större förståelse vi har för att Gud har en annan syn på det här med liv och död. Och att vi själv utvecklar en vidare föreställning och uppfattning. Inte längre förhåller oss så stramt till vår person och livet vi lever nu. Ja då begränsas vi inte heller  i så hög grad av vår egen lilla världsbild.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Upp till toppen