Etikettandlighet
Läst 2487 ggr
OlgaMaria
2013-07-19, 14:47

Ande, själ, kropp och sinne

Fortsättning på diskussion i tråden om Bibelns autencitet.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

retep
2013-07-19, 15:18
#1

Vi skulle kunna utgå från att först fråga oss om dessa beskrivningar och ta ställning till om hur att använda orden och begreppen,

Ande http://sv.wikipedia.org/wiki/Ande

Själ http://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A4l

Kropp http://sv.wiktionary.org/wiki/kropp

Sinne http://sv.wiktionary.org/wiki/sinne

eller lägga till egna varianter

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

yamher
2013-07-19, 18:24
#2

För mig är ande det man lite generellt kallar själar för när de är på andra sidan, nästan som ett slags eget väsen. Detsamma gäller spöken som också är ett generellt påstående om någon på andra sidan som ger sig tillkänna här oss.

Själ är livsgnistan, kroppen är den materiella form vi har här på jorden (utformad av evolutionen) och sinnena är både själsliga och även till stor del kroppsliga så länge vi lever. Vissa egenskaper osv härstammar från själen och kommer fram i vår identitet på jorden, dock inte alltid. Mycket av vår personlighet här på jorden är formats av yttre faktorer och arv (samt själen). Något som kommer fram som är själsligt är det starka själv förtroende, styrka (finn din inre styrka), mod även tålamod. Men känslor är inte detsamma som sinne utan något som alla har tillgång till. Tanken o viljan kan göras utifrån själen, men då inte alltid nå kroppen, men den som tänks eller uttrycks när vi lever är en kombination av själen och kroppen. Kroppen i sig själv kan inte tänka utan själen.

Alis volat propriis Oskyldig

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

OlgaMaria
2013-07-20, 19:07
#3

Ande, själ och kropp är här på jorden en odelbar enhet och de samverkar. Anden är det djupaste hos en människa och där i ligger hennes identitet. 1 Kor 2:11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Anden kommer från Gud och är vad som gör oss lika honom. Genom anden kan vi också ha gemenskap med Gud. Pred 3:11 Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Pred 12:7 då stoftet (kroppen) vänder åter till den jord det kommit ifrån och anden vänder åter till Gud som gav den. Många gånger lever vi till stor del i kroppen och själen, men det finns något djupare i oss som ropar efter mer, som längtar efter sin skapare som är oss lik. Det är bara när vi fyller vår ande med Guds Ande som vi får verklig frid. När vi läser om själen i nya testamentet är det det grekiska ordet psyche som används, dvs det vi översätter och förstår som vår psykologiska del, vårt inre. Så har begreppet själ alltid använts - det där i en kropp som gör oss levande, kännande, tänkande och analyserande. I själen finns vår personlighet och i anden finns vår identitet. Personlighet - hur vi är. Identitet - vad vi är. Bibeln vädjar oss att låta oss ledas av Anden, i vår mänskliga ande, och hur ande och själ kan vara i konflikt med varandra. 2 Kor 2:14-15 En oandlig (psychicos - själslig) människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Men själen är en del av oss som vi inte kan vara utan, men det är i den vi kan helgas. Vi kan heller inte förneka vår själ men vi bör förneka den dess syndiga begär. Men Gud älskar HELA oss och frälsningen är till för ande, kropp, och själ. 1 Petr 2:25 Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Men frälsningen börjar i vår ande på ett dramatiskt vis och resten av oss blir sedan genomsyrad av effekten av att Guds ande flyttat in. 1 Kor 3:16-17 Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni. 2 Kor 5:17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

retep
2013-07-20, 20:43
#4

Så fint det du skriver Theresia! Är med på det mesta men fortfarande inte riktigt. För vad menar man med identitet? Om och när man identifierar sig med Anden då är man inte längre någon! Inte en individ och person med personlighet! Och hur som helst inte på det sätt som vi nu uppfattar det! Vi är Ett med Anden och Gud! Själen kan sägas bära vår identitet. Och som själ som har valt en kropp att leva i, är det med vårt sinne och våra sinnen som vi Lever i en person och med personlighet. Sinnet är det som känner, tänker, talar och handlar! När vi som du säger " anden finns vår identitet ", identifierar oss med Anden. Då är vi inte längre i vår person, personlighet, inte kroppen, inte i sinnet och inte med sinnena. Vi bara Är, i Medvetandet och medvetna om vår existens i Alltet och Gud. Okey och ändå inte, att nya testamentet använder det grekiska ordet psyche, för Själen! För det är inte allmänt vedertaget som begrepp för oss alla. Och inte i alla kulturer och religioner och speciellt inte i många av de så kallat nyandliga rörelserna. Där vår psykologiska del är något som hör till sinnet. Tänker Theresia att du ser dig som Kristen och kan se att du i det du skriver är öppen och mer vidsynt än många andra jag mött, pratat och skrivit med. Vill gärna ge dig en komplimang för ditt öppna och vidsynta sätt 😇

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[mwetterstrand]
2013-07-21, 01:26
#5

#3

Har du belägg för det du påstår?

OlgaMaria
2013-07-21, 08:58
#6

#4 Tack så jätte mycket! :-) Jag svarar mer senare. #5 Jag utgår från en biblisk syn. Det märktes väl? :-) Eller menar du på ett erfarenhetsmässigt sätt? Då är svaret ja. Eller hur menar du?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

OlgaMaria
2013-07-22, 11:14
#7

#4 Vi har en ande, men den är inte samma som Guds ande. Och när Guds ande kommer in i oss, försvinner inte vår ande. Vi är lika Gud på det sättet att vi har en inre ande som ger oss liv och definierar oss. Men  vår ande är absolut inte = Gud. Vi kan heller inte få kontakt med Gud bara genom att känna in vår andlighet, däremot kan vi förnimma alla spår av Gud som finns i oss själva, naturen och andra människor. Det är som att se på en vacker tavla. Men vi har inte träffat konstnären när vi tittar på tavlan, även om det faktiskt kan kännas som att vi har det, därför att vi får så många intryck. Gud kommunicerar också med oss genom detta, precis som en konstnär kan förmedla ett budskap genom sina konstverk. 

Jesus kom för att öppna och visa vägen för oss - Jag är Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh 14:6

Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Upp 3:19-20

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

retep
2013-07-22, 13:34
#8

#7

Kära Theresia varför begränsa din föreställning om Guds storhet?

Eftersom Gud är allt, då kan vår ande inte vara annat än Guds ande. Anden är opersonlig, evig och oändlig, den genomsyrar allt från Gud genom hela skapelsen till Människan, till allt liv och i allt ändligt.

Människan kan genom sin medvetenhet, sin ande, som du säger, höja sig till att inte bara förnimma Gud utan genom sin andliga utveckling (andlighet är inget man känner in! Andlig är något man mindre eller mer medvetet är!) närma sig omfamnas och bli en del av Guds ande.

Vad var Jesus förutom personen Jesus. Vad var det för krafter och förmåger som Gud givit honom att förmedla till oss

Han säger: Det jag är och har, är Vägen, det jag har är sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom det jag är och har

Jesus har medveten kontakt med Gud eller Alltet med det oändliga Absoluta, rena och oskapade Gud Är

Det är denna kontakt, denna väg som Jesus visar på, som han vill att vi skall gå.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

ru4real
2013-07-22, 13:46
#9

Om nu då kristendomen är baserad på medmänsklighet och "vända-andra-kinden"-till mentalitet, varför är det då så många "kristna" som beter sig fullständigt galet, i sin religions namn? http://www.abc6.com/story/22867523/pawtucket-pastor-to-serve-18-years

Mer på samma tema; http://www.centerforinquiry.net/blogs/entry/does_religion_do_harm_new_evidence/

retep
2013-07-22, 14:14
#10

#9

Ett svar kan kanske vara att det är fel på Kristendomen eller vilken annan religon som helst.

Eller så kan det vara så att det är fel på de troende, på personen som begår dessa sjuka handlingar

Dessa rädda och vilsna människor som i desperation söker sig till en tro, till något som tröstar, gömmer, glömmer och i tron och religionens namn på underliga sätt i deras rädslor och föreställning (kollektivt hos anhängare) rättfärdigar för deras beteende.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

OlgaMaria
2013-07-22, 14:50
#11

#8 Guds Ande är inte heller den opersonlig. :-)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

retep
2013-07-22, 15:01
#12

Theresia!

Jag förstår inte "Guds Ande är inte heller den opersonlig"

är det något du menar eller är det en fråga?

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

OlgaMaria
2013-07-22, 15:34
#13

#12 Du skriver att Anden är opersonlig, men det håller jag inte med om. :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

undrarens
2013-07-22, 17:10
#14

religion är och kommer alltid vara grunden till alla stridigheter vare sig man vill de eller ej.

varifrån kom egentligen "ljuset"Tummen upp som väckte liv i alla varelser på jorden och att hjärtatHjärta började slå och vi kunde  andasPustar och skratta Skrattar

retep
2013-07-22, 17:36
#15

Theresia! Jag menar att Anden också är personlig! Men innan den kan bli personlig måste den först vara opersonlig, vilket den förblir att vara samtidigt som den uttrycker sig personlig. Oändlig är oskapad och opersonlig, ändlig är skapad och personlig Är medveten om att det jag skriver och försöker förklara inte kan förklaras. Det kan bara bekräftas som en sanning genom att djupt i sig själv erfara och upptäcka det. Hur menar du att Anden är personlig? I vad och i vem?

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

undrarens
2013-07-22, 19:21
#16

att hålla andan är högst personligt men de är nåt annat😃

varifrån kom egentligen "ljuset"Tummen upp som väckte liv i alla varelser på jorden och att hjärtatHjärta började slå och vi kunde  andasPustar och skratta Skrattar

[mwetterstrand]
2013-07-23, 21:33
#17

#6

Du kommer med en rad relativt spektakulära utfästelser om ande, själ och kropp, hur dessa fungerar och interagerar. Min fråga är hur du kommit fram till dessa och hur du vet att de överensstämmer med verkligheten, d.v.s. är sanna.

OlgaMaria
2013-07-24, 10:01
#18

#17 Det jag skriver är baserat på Bibeln och skiljer sig inte från annan kristen undervisning. Jag tycker att verkligheten bekräftar bibelordet. Är det något särskilt du reagerade extra på?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

OlgaMaria
2013-07-24, 10:18
#19

#15 Ja, jag delar inte din syn där. Jag tror på en personlig Gud som är evig och oskapad. Jag tror inte det finns något motsatsförhållande till evig och personlig.

Guds Ande är personlig och har alltid varit det, och är det i alla former, enligt min tro. Likaså är vår ande personlig. Bibeln tillskriver Guds Ande känslor och vilja.

Kanske kan du ha utbyte av denna fina artikel om meditation :-)

http://www.bibelskolan.com/litterator/stinissen/arkiv/du_gud/001.shtml

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

retep
2013-07-24, 10:29
#20

Jag reagerade Theresia, på att du säger dig ha dessa uppfattningar grundade "på ett erfarenhetsmässigt sätt" och att du tycker verkligheten bekräftar bibelordet. Att jag hänger upp mig på det beror på att du, vilket jag först inte trodde, helt förlitar dig på den kristna tolkningen och undervisningen. Att din erfarenhetsmässiga bedömning är mer av något inlärt, än det är egen erfarenhet, kunskap och förståelse kring frågan.

Vi har ju all rätt att ha vår syn på saken, men det är stor skillnad på ens verklighet, när man väljer att ha sin egen syn på saken!

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

OlgaMaria
2013-07-24, 10:38
#21

#20 Jag har all respekt för att du kan se det på det sättet! Det kan jag fullt ut förstå. :) Min resa med Gud och med den kristna tron är lång och varierad. Men en sak har jag lärt mig - det är omöjligt att förstå och veta om något stämmer innan du har upplevt det, och för att få en möjlighet att uppleva måste man ibland testa något i tro. Idag håller jag mig väldigt nära bibelordet, därför att jag så många gånger testat dess sanningar och erfarit att det blir bäst då. Sanningarna i Bibeln är så mycket högre än våra sanningar. 

Det låter kanske som att min sanning är inlärd från Bibeln och kristen undervisning. Men det är svårt att redovisa för alla de erfarenheter jag har gjort. :) Det behöver inte nödvändigtvis finnas ett motsatsförhållande i att man har sin egen syn, och att min håller med något/någon annan.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

[mwetterstrand]
2013-07-24, 12:03
#22

#18

Jag förstår att du hittar inspiration i bibeln och tolkar det på ett sätt som passar din verklighetsuppfattning. Andra teologer och andra troende tolkar orden annorlunda. Men det är inte evidens för att vare sig din eller andras uppfattning är korrekt. Det tror jag du förstår.

Om du ska försöka övertyga någon som f.n. inte delar din uppfattning om att ex. "I själen finns vår personlighet och i anden finns vår identitet.", så räcker det inte med att referera till bibeln och personliga anekdoter.

Mitt tips till dig är att du breddar ditt informationsintag och letar bra litteratur i neurologi. En populär neurolog som dessutom skriver på ett populärvetenskapligt sätt är Sam Harris. Vår kunskap om hjärnan och medvetandet har kommit långt trots att det är en relativt ung vetenskapsgren.

Lycka till!

OlgaMaria
2013-07-24, 12:10
#23

#22 Tack för tipset!

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

retep
2013-07-24, 12:16
#24

Theresia!

Jag motsätter mig heller inte att vi, alla, har valt att ha en viss syn på livet och vad vi tänker och tror.

Tycker bara det är synd om man håller allt för hårt fast vid sin övertygelse.

Jag lärde känna Jesus, i mitt hjärta och mina tankar när jag var 13 och ser mig därför också som Kristen. Tron på Gud och Jesus har sedan varit med mig hela livet. Den har förändrats och förstärkts genom många livserfarenheter och genom att jag har varit öppen. För att jag valt att också ta intryck och lärdom från andra, trossystem och läror.

I dag är jag multireligiös mycket på grund av min insikt att det endast finns en Gud och att det är samma Gud för alla. Oavsett religion och om man tror eller ej.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[mwetterstrand]
2013-07-24, 12:34
#25

#24

I dag är jag multireligiös mycket på grund av min insikt att det endast finns en Gud och att det är samma Gud för alla. Oavsett religion och om man tror eller ej.

Det var intressant. Hur skulle du definiera gud?

retep
2013-07-24, 13:14
#26

#25

Om definiera innebär att det logiskt skall kunna avgränsas, anges och bestämmas, så har jag inget svar som är mer tillfredsställande än de jag redan gett i tråden och tidigare.

Gud Är det som intet är, sen blir Gud allt det som blir och är. Och sen när det intet är mer, är det tillbaka till det Gud Är som intet är, för att igen blir till något nytt. Och Gud förblir hela tiden det Gud Är samtidigt som Gud är allt det Gud är.

Gud är i allt vi inte vet och ser och i allt vi ser och vet.

Frågan är, hur mycket vet vi?

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[mwetterstrand]
2013-07-24, 14:00
#27

#26

Tack för ditt försök även om ditt svar reser fler frågor än det besvarar. Hur rättfärdigar du guds existens, makt, vilja etc. om du inte kan ge en bättre definition eller avgränsning?

Om gud finns i alla jordens barn, varför dör 9 miljoner barn under fem år årligen?

Jag kallar det vi ser för synligt och det vi inte ser för osynligt. Jag kallar det vi vet för kunskap och det vi inte vet för okunskap eller kunskapslucka. Jag kallar det som är för verklighet och det som inte är för icke existerande.

OlgaMaria
2013-07-24, 14:31
#28

#24 Det gläder mig att läsa. :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

retep
2013-07-24, 15:21
#29

Frågan är, hur mycket vet vi?

Inte så mycket tänker jag, när vi människor beter oss såhär och tillåter att så många små barn får dö!

Verken jag eller någon annan kan rättfärdiga eller stå till svars för något vi menar att Gud är skyldig till!

För hur kan vi skylla på Gud? Och hur och varför göra det om vi nu inte ens tror på Gud?!

Angående "icke existerande." Så är det en verklighet för den som erfar Det…det som ännu inte är men som skall bli.

Jag kallar också det jag ser för synligt och ändå vet jag att det är inte allt jag ser!

Jag kallar det jag inte ser för osynligt och ändå vet jag att det finns mer att se!

Jag kallar det jag kan för kunskap och det jag inte kan, för det jag ännu inte kan.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[mwetterstrand]
2013-07-24, 15:54
#30

#29

Inte så mycket tänker jag, när vi människor beter oss såhär och tillåter att så många små barn får dö!

Verken jag eller någon annan kan rättfärdiga eller stå till svars för något vi menar att Gud är skyldig till!

För hur kan vi skylla på Gud? Och hur och varför göra det om vi nu inte ens tror på Gud?!

Men nyss hävdade du att gud fanns i allt och alla och då kan han ju inte ha några problem med att rädda dessa barn. Alltså, är gud allsmäktig så är han ond när han tillåter oskyldiga barn att lida. Är han inte allsmäktig är han knappast någon gud. Du får bestämma dig för vilken fot du vill stå på ;-)

Angående "icke existerande." Så är det en verklighet för den som erfar Det…det som ännu inte är men som skall bli.

Nej, det som inte existerar, existerar inte, det är själva definitionen av ordet. 

Jag kallar också det jag ser för synligt och ändå vet jag att det är inte allt jag ser!

Jag kallar det jag inte ser för osynligt och ändå vet jag att det finns mer att se!

Det du ser är det som är synligt, det ligger också i ordets definition. Du kan inte hitta på egna definitioner om det ska gå att föra ett sakligt resonemang. Däremot är merparten av våglängder osynliga för det mänskliga ögat, men då finns det instrument vi kan använda för att mäta och uppmärksamma förekomsten av något vi inte ser.

Plocka upp en bok i ämnet så klarnar det säkert.

[niklaeri02]
2013-07-24, 15:58
#31

#27 Kanske ligger det i det globala och hur många som har uppfattat Guds betydelse och mindre i hur personen tolkar det. :)

retep
2013-07-24, 17:28
#32

Om definitioner inte räcker till, eller kan definiera det som handlar om insikt och vetande. Då har definitionen ingen betydelse och ger inga svar. Definierar man Gud med någon, som en klok gubbe som sitter på ett moln och styr litet godtyckligt. Eller Kallar Gud ond för att han tillåter barn att lida. Har man då inte skapat sig en egen definition och föreställning? Som jag sa så är det vi människor som bär ansvaret! Det är vi som skall göra det du vill att Gud skall göra. Gud har skapat oss så att vi kan välja at göra det ena eller det andra, det är upp till oss! Trodde inte vi pratade om att se olika ljus spektrum utan mer om att se och förstå!

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Klass
2013-07-24, 19:47
#33

#32

Är detta vad du tror eller vad du vet?

retep
2013-07-24, 20:09
#34

#33 Det är vad jag tror att jag vet…och vet att jag tror. Det funkar bra tills dess att jag övertygas om något annat (Typ att Gud kommer och säger, stopp, hallå där vad håller du på med? Det där är mitt jobb!) Framför allt funkar det bra för att det är det jag gör och lever efter. För mig är det att ta ansvar för mina egna handlingar och verka för att de krafter som får människor att se och ta ansvar och visa omtanke för varandra sprids bland folk.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[mwetterstrand]
2013-07-25, 00:45
#35

#32

Om definitioner inte räcker till, eller kan definiera det som handlar om insikt och vetande. Då har definitionen ingen betydelse och ger inga svar.

Börja med att försöka avgränsa och definiera gud så tar vi det därifrån. Men jag har en stark magkänsla av att du omdefinierar hen så fort det blir lite svettigt. Jag kanske är synsk…

Definierar man Gud med någon, som en klok gubbe som sitter på ett moln och styr litet godtyckligt. Eller Kallar Gud ond för att han tillåter barn att lida.  Har man då inte skapat sig en egen definition och föreställning?  Som jag sa så är det vi människor som bär ansvaret! Det är vi som skall göra det du vill att Gud skall göra.  Gud har skapat oss så att vi kan välja at göra det ena eller det andra, det är upp till oss!

Praktiskt, men tidigare i tråden påstod du att gud är allt vi ser och vet. Det borde ju då omfatta dig och mig, förutsatt att du år synlig då? Det är inte sjysst argumentaionsteknik att vara så inkonsekvent!

Så, anser du att gud har makt att rädda livet på något eller flera av dessa 9 miljoner barn som dör varje år eller har gud det inte?

Trodde inte vi pratade om att se olika ljus spektrum utan mer om att se och förstå!

Va? Är du ett troll som bara slänger ur sig flummerier för att stjäla andras tid?

Upp till toppen