Etikettandlighet
Läst 3359 ggr
retep
2013-06-19, 16:15

Andlig eller andligt troende?

Funderar kring betydelsen av andligt troende och tänker att det har att göra med att man tror på andar…eller andlighet?

Tänker också om andar och andevärlden, att det egentligen inte borde kallas tro eller att det är ett troende. Tänker att som medium och som en med inblick och kunskap om andar och andra sidan. Att man då har alla de erfarenheter som bekräftar att det inte är något man tror utan något man vet.

Tänker också att det inte nödvändigtvis betyder att man Är andlig, eftersom det för mig har med medvetande och medvetenhet att göra.

Så andligt troende för mig är ett begrepp som inte har någon riktig relevans eller vettig betydelse.

Verken för de som ägnar sig åt andlig utveckling eller de som utövar kontakt med andar och andra sidan.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Joppo
2013-06-19, 16:38
#1

Ordet troende i detta sammanhang definierar jag som någon som tror på något som det saknas evidens för. Man kan alltså kallas troende även fast man anser sig veta. Huruvida detta är en allmän spridd definition vet jag inte.

Fjäril
2013-06-19, 16:51
#2

Andlig blir så luddigt på något sätt, lite som om man lever i det blå. Jag brukar säga, när det kommer på tal, att jag tror på universella energier och att jag tror på att det finns något utanför den fysiska kroppen. De flesta brukar säga att "ja jag har funderat jag med"'och ibland frågar de vidare ibland säger jag inget mer. Det är ingen stor grej det här, eller något för andra okänt, tror nästan det är "vanligt" numer, att folk tror på något mer :)

Sajtvärd på Övernaturligt

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

Kryddis
2013-06-19, 17:49
#3

Ordet tro har ju ett par olika betydelser. Dels, vad gäller t ex religiositet, att man är har en övertygelse/förvissning att något är sant som egentligen inte går att bevisa, dels att man antar, förmodar något.

retep
2013-06-19, 19:00
#4

Joppo! Finns det överhuvudtaget något andligt som det finns evidens för?! Kanske skulle man ifrågasätta hela grejen med andlig skepticism? Om det inte finns någon evidens för andar och andlighet varför då lägga tid åt att vara skeptisk, som grundar sig på att det skall finnas evidens? Tittar vi närmre på den senaste vetenskapen inom flera områden så ser vi att de forskar kring sådant som de ännu inte har evidens för. Och inte kan få på traditionellt sett med objektiva studier. Det gäller i hög grad också för andliga frågor som alla kräver en självupplevd, erfarenhetsmässig evidens.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Joppo
2013-06-19, 19:41
#5

#4 Yoga finns det evidens för. Det antar jag kvalificeras som andligt. Dock är väl frågan om det är mer effektivt än att bara utföra vanlig stretchning eller gymnastik.

Mer än så känner jag inte till. Jag är dock inte speciellt bevandrad inom området.

Jag tror inte det primära syftet med denna sida är att diskutera evidens för olika andligheter, utan mer som en diskussionsplattform för att utbyta tankar mellan skeptikerna och de andligt troende. Med tanke på hur många troende det är som skriver här, så verkar även de ha ett intresse av att ifrågasätta och fundera över mekanismerna bakom olika andliga fenomen. Sidan är heller inte menad att uppehålla någon slags akademisk nivå.

retep
2013-06-19, 21:07
#6

Jeppo! Det var du som introducerade evidens i den här tråden! Jag är så pass bevandrad kring Yoga, så att jag kan säga att det är något långt mycket mer än ett gympapass Gymnastik kan man få evidens för genom att mäta kondition och muskelmasa. Men Yoga handlar om att förena sinne, kropp och medvetande och det är inget man kan få evidens för på ett vanligt sätt. Kanske syftet med ett forum för andlig skepticism ändå är att ifrågasätta ämnet andlighet och andliga fenomen och företeelser. Tänker att de, som du säger troende som skriver här, mer skriver för att de undrar vad och varför skeptikerna är skeptiska. Mitt syfte med att skriva här är att jag vill utbyta tankar, men mer då utifrån ett andligt och omvänt perspektiv. Så…varför och vad är det skeptikerna är skeptiska mot?

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Joppo
2013-06-19, 21:25
#7

#6 Peter!

Det stämmer, men det var bara för att beskriva min definition av ordet troende i detta sammanhang. Jag var inte ute efter att inleda någon större diskussion om det generella evidensläget för alla de andliga disciplinerna. Om du önskar diskutera evidensläget inom någon specifik disciplin föreslår jag att du startar en separat tråd.

Jag kan bara svara för mig själv, men jag är skeptisk mot saker som det saknas evidens för. Om någon påstår något vill jag veta varför och vilka belägg det finns för detta påstående. Man kan väl se det som ett slags nyfiket och granskande sätt att se på sin omgivning.

retep
2013-06-19, 22:35
#8

Jo jo Joppo! Det är ju jag som startat den här tråden… …så då får jag kanske avgöra om min frågeställning är relevant och av intresse för andra att svara på och kommentera. Än så länge har jag bara antytt men inte kommit med något påstående…eller det har jag nog… -Men Yoga handlar om att förena sinne, kropp och medvetande och det är inget man kan få evidens för på ett vanligt sätt. …inget du behöver kommentera eller ifrågasätta eftersom du inte är speciellt bevandrad inom området. Kanske den här kan intressera och utmana dig till att kommentera och diskutera? -Tittar vi närmre på den senaste vetenskapen inom flera områden så ser vi att de forskar kring sådant som de ännu inte har evidens för. Och inte kan få på traditionellt sett med objektiva studier.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Joppo
2013-06-19, 23:24
#9

_"-Tittar vi närmre på den senaste vetenskapen inom flera områden så ser vi att de forskar kring sådant som de ännu inte har evidens för. 
Och inte kan få på traditionellt sett med objektiva studier."
_
Jag diskuterar gärna vad det nu är du vill diskutera. Påståendet som du gör är dock för brett och ospecifikt för att jag ska kunna ta ställning till det. Som sagt, starta gärna nya trådar om du vill diskutera något ett nytt ämne. Jag kan dock säga som så att jag antagligen inte kommer att vara intresserad om ämnet ifråga är så luddigt att det inte går att undersöka det med dagens tillgängliga vetenskapliga metoder. Vidare anser jag att merparten av det som finns inom den andliga sfären går att undersöka med traditionella studier.

retep
2013-06-20, 00:23
#10

Okey specifikt var det… Modern forskning inom kvantfysiken har kommit till att studera energipartiklar (om vi kallar dem så), som beter sig godtyckligt både som fast partikel och som vågrörelse. När man försöker göra objektiva mätningar på partikeln, skiftar den till vågrörelse och försvinner någon stans, för att igen dyka upp som partikel. Detta osynliga fält bortom det objektiva kallas det enhetliga fältet, kvantfältet m.fl namn. Att göra vetenskapliga studier där kräver nya instrument och då har vi inget annat att tillgå än vårt eget medvetande. Medvetandeforskning på Enhetsfältet är synonymt med forskning på Medvetandet och den struktur av total kunskap som vilar och finns att upptäcka där. Min koppling här till tro och andlighet är att både tro och andlighet förutsätter Medvetande och medvetenhet, om än på olika sätt. Blev visst mer av en föreläsning än en specifik frågeställning. Men eftersom du : anser att merparten av det som finns inom den andliga sfären går att undersöka med traditionella studier, så kan du säkert ta upp tråden här och inte fastna i att du tycker det är luddigt…och även att det är det kanske komma med en kommentar, eller i alla fall en fråga.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

undrarens
2013-06-24, 19:10
#11

ja vi är ju alla i olika stadier av medvetande av vår omvärld eller hur vi ser på hur den(andliga världen) eventuellt kan tänkas fungera.

jag vet faktiskt ärligt talat för lite om detta bara att de skrivits miljoners spaltmeter om allt möjligt i världen. skulle inte förvåna mig heller om de gjort så även om detta ämne.

men de är intressant att höra vad de som är insatta vad de anser hur de "funkar". jag tycker mig förstå eller iaf ha uppfattning om hur andra saker fungerar på en nivå som är tillfredsställande för mig.

men men bra med synpunkter så att man får eventuellt omrevidera ens uppfattning ,ens åskådning i detta fenomen med andlig utveckling andligt troende eller andlig skeptisism.

vore intressant om fler kunde delta och se deras insikter.

varifrån kom egentligen "ljuset"Tummen upp som väckte liv i alla varelser på jorden och att hjärtatHjärta började slå och vi kunde  andasPustar och skratta Skrattar

Neutralis
2013-06-24, 23:51
#12

#0

Tänker att som medium och som en med inblick och kunskap om andar och andra sidan. Att man då har alla de erfarenheter som bekräftar att det inte är något man tror utan något man vet.

Det är så fel det kan bli enligt min erfarenhet… Många medier vill ge skenet av att de har den erfarenheten som krävs så att de kan säga att de vet, men det är alltså inte förenligt med verkligheten. Att de ofta säger en massa saker som i förlängningen gynnar deras verksamhet, är ingen som helst grund för att påstå att de vet.

retep
2013-06-25, 00:02
#13

#12 Menar du då att du träffat de som påstår att de vet?

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Neutralis
2013-06-25, 12:26
#14

#13 Ja, de allra flesta som sticker ut i alla fall.

retep
2013-06-25, 13:01
#15

Så då har du alltså träffat de flesta som sticker ut? Och de har alla påstått och sagt att de vet?

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Neutralis
2013-06-26, 17:56
#16

Ja, du läser rätt… De uttrycker sig i de allra flesta fallen att de vet, när det i själva verket är "jag tror…".

retep
2013-06-26, 21:30
#17

#16! Om du läser vad du själv skrivit i #12, är det det då inte en åsikt du lägger fram? Något du tror på, men inte vet eller har evidens för? Och är det inte bara en åsikt vs en annan åsikt, när du säger "De uttrycker sig i de allra flesta fallen att de vet, när det i själva verket är "jag tror…"."

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Neutralis
2013-06-27, 17:16
#18

#17

Nja, ingen åsikt direkt, utan mer vetskap… När man kommer dem in på livet så blir de rätt så frispråkiga med vad de tror kontra vet, om man frågar dem. Därför skrev jag i #12 att det var enligt min erfarenhet efter att ha träffat många medier som säger sig veta.

Att begära evidens på trovärdigheten i uttalanden som handlar om ett evidenslöst område, tror jag du förstår är ganska så meningslöst, inte sant?

retep
2013-07-01, 15:33
#19

Det är fortfarande din erfarenhet vs deras erfarenhet! Jo jag kan också tycka ett det är ganska meningslöst att begära evidens i meningen bevis, svart på vitt. När det gäller trovärdighet, så är det ju något som är upp till dig eller mig att avgöra. Antagligen skulle jag se och kanske acceptera något som mer trovärdigt om det kom från någon jag känner och har förtroende för. Säkert mindre eller inte alls trovärdigt om det kom från någon okänd eller något jag läst om på ett forum?!

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Neutralis
2013-07-01, 17:43
#20

#19 Jag skriver om min erfarenhet ja, vilket förhoppningsvis öppnar ögonen på någon som blir duperad… Tvivlar du på mitt ord, så är det givetvis fritt fram för dig att bli blåst om du så önskar. Om du är intresserad och ändå struntar i varningen… Så ta dig in i de inre cirklarna av medium, så får du upptäcka det själv.

retep
2013-07-01, 20:19
#21

Jag tvivlar inte på ditt ord för vad jag förstår så har du ingen egen erfarenhet av något inom det mediala. Och betyder det då inte att någon med egen erfarenhet av det mediala har rätt till sin erfarenhet? Jag är för egen del inte intresserad, så din varning är onödig.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Neutralis
2013-07-02, 09:29
#22

#21

Vet inte om du skrev fel, men jo jag har en egen erfarenhet inom det mediala. Hmm, så du är inte intresserad men skriver om det ändå? Märklig inställning kan jag tycka.

retep
2013-07-02, 10:44
#23

Är det då så att din erfarenhet inom det mediala är sådan att du inte tror på de upplevelser du haft? Min "inställning" utgår ifrån att inte fördöma eller förringa någon annans tro eller erfarenhet. Även om jag tänker och menar att många av de aktiviteter som sker inom det mediala är skapade behov. Att människor egentligen inte behöver snoka runt på "andra sidan" Så vill jag inte ta ifrån någon deras upplevelser och erfarenheter, som kan leda dem vidare på en mer utvecklande väg. Får medge att jag avsiktligt provocerar.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Neutralis
2013-07-02, 11:16
#24

Jag tror inte alls numera och mina upplevelser jag har haft har varit upplevelser av okunskap… Efter självtester av både förmåga och upplevelser, så håller det inte för mig att tro på något som jag kommit fram till inte existerar. Skulle fler våga testa sina upplevelser och förmågor, så skulle bedragarna ha lite mindre människor att förstöra.

Du skriver mycket lull lull, men har du någon aning om hur förstörda människor kan bli av att blint tro på något som är uppbyggt av bedragare?

Det där kallar jag inte att provocera, det kallar jag bara naivt.

retep
2013-07-02, 13:24
#25

Du ser…Neutralis, dina egna erfarenheter och självtester har lett dig fram till din tro och uppfattning om något som du numer menar inte existerar. När du säger: "Skulle fler våga testa sina upplevelser och förmågor, så skulle bedragarna ha lite mindre människor att förstöra". Glömmer du då inte att dessa "bedragare" inte själv uppfattar sig som bedragare, att de inte kommit till, eller vill komma till det erkännandet, av att vara bedragare? Är det kanske i stället så att det är de som vänder sig till ett medium och låter sig bli bedragna, som är de som egentligen är och borde vara ansvariga? Att de är skyldiga till sin egen okunnighet? Det är i detta som mitt "Lill Lill" ligger, att människor frivilligt låter sig bli bedragna. Huruvida de blir " förstörda" eller inte tycks du veta mer om? Så hur förstörda blir de enligt din mening? Om du nu inte uppfattar mig provocerande, hur menar du då att jag är naiv?

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Neutralis
2013-07-02, 20:21
#26

#25

Är det kanske i stället så att det är de som vänder sig till ett medium och låter sig bli bedragna, som är de som egentligen är och borde vara ansvariga? Att de är skyldiga till sin egen okunnighet?

Det var väl bland det dummaste jag läst på länge… Tänk om, tänk rätt.

Om du nu inte uppfattar mig provocerande, hur menar du då att jag är naiv?

Läs det första fetade stycket och kom inte och säg att det inte är naivt tänkande… Om du är på en restaurang och blir matförgiftad, är det ditt fel då? Jag förstår att du försöker vara provocerande, men det blir bara pinsamt naivt är jag rädd.

retep
2013-07-02, 22:30
#27

Naiv? Hur blir det då om kocken avsiktligt ville förgifta mig…eller kocken oavsiktligt råkade…eller om någon råvara var eller dålig? Vems fel är det då? Är det någons fel? I fråga om att avsiktligt gå till ett medium, har jag antagligen redan någon information om vad ett medium är och gör…ine riktigt att jämföra med matförgiftning! Här har jag möjlighet att göra ett val. Vill jag gå till ett medium och kanske bli bedragen eller väljer jag att avstå? Jag provocerade dig inte heller på det sätt du tror!

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

retep
2013-07-03, 10:52
#28

Neutralis! Faktiskt var det nog så att jag lät mig provoceras av din kommentar till vad jag skriver i #0, #12 -Tänker att som medium och som en med inblick och kunskap om andar och andra sidan. Att man då har alla de erfarenheter som bekräftar att det inte är något man tror utan något man vet.- Jag skrev detta som en ifrågasättande och uppmanande vink åt alla de som sysslar med mediumskap. Du och flera andra uppfattade inte min vinkling av frågan eller att jag förhåller mig neutral och verken för eller emot. Jag tog mig helt enkelt friheten att ifrågasätta åt båda håll. Ifrågasätta mediums trovärdighet och skeptikers skäl för att ifrågasätta.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Neutralis
2013-07-03, 19:43
#29

#28

Nja, det jag läser av dina inlägg, så är du inte neutral, du är naiv som jag påpekat tidigare. Bara att påstå att det är offrets fel att förövaren bedrar är ju helt uppåt väggarna och ett tydligt tecken på naivitet.

Du förstår helt enkelt inte allvaret i att oskyldiga människor kan drabbas av bedragare i olika former. Att offren söker upp bedragaren är alltså inget försvar, alls. Jag kan ta hur många exempel som helst som påvisar att du tänker helt fel… Anser du att tjejerna som sökte sig till Sheike får skylla sig själva? Anser du att kvinnor som har kort-kort får skylla sig själva om de blir våldtagna? Vad tänker du med i egntligen med?

Du skriver en massa text, men har ingen aning om vad det innebär egentligen.

retep
2013-07-03, 21:07
#30

Neutralis! Du kommer med din uppfattning och påstående om att jag är naiv, har ingen aning och förstår inte allvaret. Du känner inte mig så kanske är det du som inte har en aning och säkert är det du som är naiv när du tror att jag tycker och tänker så som du antyder. Du tycks ha bildat dig en förutfattad uppfattning om mig och det jag menar! Hade du läst vad jag skriver , med litet uppmärksamhet, Skulle du sett att jag ingen stans skriver och har någon åsikt om "att det är offrets fel att förövaren bedrar"! Vad jag skriver och säger är att - I fråga om att avsiktligt gå till ett medium, har jag antagligen redan någon information om vad ett medium är och gör. Här har jag möjlighet att göra ett val. Vill jag gå till ett medium och kanske bli bedragen eller väljer jag att avstå?-

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Neutralis
2013-07-04, 12:19
#31

"Vill jag gå till ett medium och kanske bli bedragen eller väljer jag att avstå?" Läs om din mening ovan och försök att identifiera ett tankefel. Du har fortfarande inte begripit någonting vad gäller offer och förövare, och troligtvis kommer du inte göra det senare heller.

retep
2013-07-04, 13:16
#32

Mitt fel eller Tankefelet som du antyder ligger i så fall i att jag antog din mening om att bli 'bedragen'! Om jag bara har det minsta aning om vad ett medium gör och likväl väljer att gå dit. Då har jag fattat ett eget beslut som betyder att jag tagit på mig ansvaret för mitt eget handlande. Ett ansvar och val som inte alls har med mediumet eller vad den kan komma att säga att göra! Om mitt val ligger i att jag väljer att avstå, då är det ju ganska omöjligt att bli bedragen eftersom jag inte går till något medium! Så det jag säger har ju inget alls att göra med, som du påstår, att jag ger skulden och ansvaret åt mediumet!

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Neutralis
2013-07-04, 16:49
#33

Du kan skriva hur mycket som helst, det blir i alla fall inte mindre tokigt… Men jag tror du redan insett att du tänkt lite fel, och försöker nu släta över det hela.

retep
2013-07-04, 17:31
#34

Är inte förvånad att du ser det så, vill få det att se ut så. Kunde vara intressant att höra vad andra som följt den här tråden tycker.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Neutralis
2013-07-04, 17:49
#35

Det är väl ändå ganska grundläggande att ansvaret ligger hos en bedragare och inte offret… Det krävs ingen högskoleutbildning för att förstå det, även om nu du tycker annorlunda.

Fjäril
2013-07-04, 18:13
#36

Jag tycker ni pratar om varandra och båda två har rätt i sin sak beroende på inställning i själva grundfrågan "medium, bedragare, offer och äkta vara". Det är svårt att diskutera en fråga där man inte är ense från början gällande om det som diskuteras existerar eller inte - medium och om de kan leverera (andlig) information, eller inte.

Sajtvärd på Övernaturligt

retep
2013-07-04, 18:35
#37

Neutralis! Du har helt rätt i vad du säger! Jag tycker inte annorlunda och har inte heller ifrågasatt eller diskuterat det! Det jag säger är att (det du kallar) offret behöver inte bli ett offer om den väljer att inte gå till mediumet ( bedragaren). På så vis har vi i och för sig den du kallar bedragare…men vi har inget offer, eftersom offret aldrig gick dit! Att den(offret) som tänkt gå till ett medium(bedragaren) har ansvaret tolkade du som om att jag menade att det var den(offret) som var skyldig och ansvarig för vad mediumet (bedragaren) sa och gjorde. Det var här du gjorde en miss och skapade en egen mening om vad jag menade och tyckte.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Neutralis
2013-07-05, 16:36
#38

Nej, du förstår fortfarande inte att det alltid är bedragaren som bär ansvaret. Det spelar ingen som helst roll vem som väljer att besöka ett medium eller deras kunskaper om vad ett medium gör… Man kan bli bedragen oavsett sina kunskaper, om man har otur. Att besöka ett medium innebär i de flesta fall att denne har hört ryktesväg om mediets förmågor… Och är precis lika lättlurad som vem som helst… Och till och med kanske ännu mer lättlurad.

Klass
2013-07-05, 18:04
#39

#37

> "Det jag säger är att (det du kallar) offret behöver inte bli ett offer om den väljer att inte gå till mediumet ( bedragaren). "

Vem pratar om människor som inte går till medium (förutom du)?
Vad kallar du den som går till ett medium och blir bedragen?

retep
2013-07-05, 20:24
#40

Visst kan man bli bedragen och visst kan man ha otur och vara lättlurad! Det var det jag menade när jag skrev…Att de är skyldiga till sin egen okunnighet? Att de har otur och låter sig bli lurade av en bedragare! #39 Bland alla de som är andligt intresserade är det ju ganska få som går till medium Den som går till ett medium och efteråt känner sig bedragen, den kallar jag nog kort och gott för Bedragen. Den som går till ett medium och efteråt inte känner sig bedragen den skulle jag kalla uppmärksam och medveten.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Klass
2013-07-05, 20:47
#41

#40

Jag frågade vad du kallar den som går till ett medium och blir bedragen. Jag kan inte se att du svarade på just den frågan. Förtydliga gärna.

> "Den som går till ett medium och efteråt känner sig bedragen, den kallar jag nog kort och gott för Bedragen."

Menar du här att det är hur mottagaren känner sig som avgör huruvida denne är bedragen (eller inte) - oavsett vad som verkligen hände?

> "Den som går till ett medium och efteråt inte känner sig bedragen den skulle jag kalla uppmärksam och medveten."

Och den som inte känner sig bedragen, oavsett om den personen blivit bedragen eller inte, är alltså, enligt dig, uppmärksam och medveten?

Eller vad menar du?

retep
2013-07-05, 22:19
#42

Ja jag menar att det är hur mottagaren känner sig. Om mottagaren inte känner eller upplever sig bedragen, då är det ju det somm gäller för mottagaren. Vad och hur bedragaren känner sig som en bedragare eller inte, det berör och gäller för den vi kallar bedragare. Det kan ku till viss del också beröra mottagaren om denne ser och uppfattar att bedragaren försökte bedra… men egentligen bara bedrog sig själv. Jag pratar nu utifrån mig själv och inte utifrån hur någon annan skulle kunna uppleva, känna eller tänka om det. Om jag inte låtit mig luras då är jag heller inte bedragen! För att förtydliga frågan om bedragaren så kan det ju aldrig vara något annat än en individuell bedömning! Någon annan kan ju inte avgöra det åt mig

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Fjäril
2013-07-05, 23:55
#43

Kan ni inte berätta i var sitt inlägg hur ni menar i fråga, som om det inte var riktat som svar till någon specifik person? Kanske kan "ni" förstå hur den andre tänker då?

Sajtvärd på Övernaturligt

Neutralis
2013-07-06, 02:08
#44

Visst kan man bli bedragen och visst kan man ha otur och vara lättlurad! Det var det jag menade när jag skrev…Att de är skyldiga till sin egen okunnighet? Att de har otur och låter sig bli lurade av en bedragare!.

Vems är ansvaret anser du, och i så fall varför?

Neutralis
2013-07-06, 02:21
#45

#42

För att förtydliga frågan om bedragaren så kan det ju aldrig vara något annat än en individuell bedömning!  Någon annan kan ju inte avgöra det åt mig.

Hur menar du nu? Varför skulle det vara en individuell bedömning av påstådda förmågor som skulle kunna mätas av kreti och pleti? Varför tror du att medium aldrig figurerar i vetenskapliga undersökningar? För att dem inte har tid, eller?

[Zorita]
2013-07-06, 13:55
#46

För ett år sen ungefär jobbade jag vid sidan av en skojare som sålde produkter som inte fanns (timeshares). Han sa till mig att de som köpte hans produkter ändå var så lättlurade, så skulle inte han lura av dem pengarna så skulle nån annan göra det. Skillnaden i just den här frågan är väl att den ena anser att det som säljs faktiskt finns, och den andra anser att det som säljs är lika värdefullt som påhittade timeshares. Det gör det ju lite svårare. Kan tillägga att den jag jobbade med numera sitter i fängelse, för man får inte sälja nånting som inte finns. Om dessa timeshares hade varit heligt vatten eller annat hade skojaren nog suttit på sin yaht i sommar och inte på en fängelsebrits. Men det är klart, några av hans offer hade kanske inte känt sig lika lurade som de gör nu. Skulle det göra hans brott mindre allvarligt?

retep
2013-07-06, 18:14
#47

Bedragaren är självklart ansvarig för sina gärningar, om den är medveten om sig själv som bedragare. Är bedragaren omedveten om att bedra, och ägnar sig åt mediumskap av okunnighet och gör det i god tro, så är situationen annorlunda och den är blind för sin egen verksamhet. Men även i detta ansvarig. Om mottagaren, eller den som går till ett medium bekräftar riktigheten, trovärdigheten i det mediumet förmedlar, då har vi igen en annan situation. Även denna måste mediumet kunna ta ansvar för. För att mottagaren eller den som gått till ett medium eller tänker gå, vill undgå risken att bli lurad och bedragen, då kan denne välja att ta ansvar för sitt eget agerande och avstå från att gå. Om de väljer att i stället göra så som jag skrev… *Är det kanske i stället så att det är de som vänder sig till ett medium och låter sig bli bedragna, som är de som egentligen är och borde vara ansvariga? Att de är skyldiga till sin egen okunnighet? Och endå går till ett medium. Då kan de ju inte annat än att vara ansvariga för sitt eget handlande. Så visst…tänker att vi pratat förbi varandra. Jag har aldrig förnekat mediumets ansvar men min inriktning var att vända på det och fråga om * I fråga om individuell bedömning, så menar jag att eftersom mediumskap inte är någon vetenskap så är det upp till var och en att avgöra Kreti och Pleti finns bland både de som tror och de som inte tror.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

gant
2013-07-06, 18:36
#48

#42

Ja jag menar att det är hur mottagaren känner sig. Om mottagaren inte känner eller upplever sig bedragen, då är det ju det somm gäller för mottagaren. 

Så om jag lurar någon förvirrad pensionär att testamentera sina  pengar till någon fiktiv insamlingsstiftelse (som jag tänker starta snart och själv förvalta), så är det helt OK att använda pengarna för eget bruk?

Pensionären lär ju inte vara missnöjd?

retep
2013-07-06, 18:43
#49

Den andra andligheten, den som intresserar mig, är den som handlar om att själv vara andlig. (Inte den, det som handlar om någon död, någon ande som fortfarande i sin omedvetenhet, om sin egen ande, irrar runt här. Eller i bästa fall befinner sig i de lägre regionerna på andra sidan). Den andlighet som berör mig och dig är den andlighet som vi rår över. Det är den som jag utvecklar med min egen ökande medvetenhet. Det är anden som lever i mig, den som leder mig, som integrerar med min person och i min personlighet. Det är denna livets gåva som för mig är värd att kalla andlig och som är andlighet.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Klass
2013-07-06, 19:30
#50

#42

Jag måste säga att jag inte alls känner igen mig i ditt tänkesätt om att man inte är bedragen så länge man inte känner sig bedragen. 
Är det verkligen så du menar?

retep
2013-07-06, 21:24
#51

#50! Tänker att om jag går till ett medium och får veta saker som jag upplever som trovärdiga och riktiga, då går jag ju därifrån med den upplevelsen och känslan. Om jag däremot känner och upplever att det mediumet säger inte är trovärdigt och riktigt. Då känner jag det som jag har blivit bedragen. -Om jag går till en som påstår att jorden är rund, trots att alla vet att den är platt. Då har jag blivit bedragen…tills den dag då så många människor accepterat att jorden inte längre är platt utan rund. Då är jag inte längre bedragen. -även om vetenskapen så småningom kom fram till detta och kunde bekräfta det, så var det i första hand inte det som övertygade människorna och fick dem att ändra uppfattning. Det var mer ett resultat av att den ökande kollektiva uppfattningen gav individerna en ny bild av verkligheten. #48! Ditt exempel är inte relevant eftersom du pratar i egenskap av den som bedrar…och självklart är det inte OK eftersom du avsiktligt lurar och bedrar. Jag pratar om den som inte upplever sig bedragen! Om du nu skulle genomföra din plan och pensionären som blev bedragen till en början, (låt oss säga) inte upplevde sig som lurad. Då var det ju endast det som var giltigt för pensionären. Om pensionären sedan kom på och förstod att den blivit bedragen. Då skulle den ju självklart också känna sig bedragen. I fråga om medium och att bli bedragen…som vi pratat om tidigare i tråden, så har jag inte utgått från att medium bedrar! Utgår man däremot från att det medium gör är att lura och bedra! Då blir det ju att vi ser på saken från olika håll och får olika resultat av vårt sätt att tänka och tycka i frågan! Med det sagt så är det inte så att jag är för eller uppmuntrar det medium gör/ och jag är inte heller mot det! Det vill säga så länge det inte handlar om att medvetet luras och bedra. Att vara neutral är ett förhållningssätt som fungerar för mig i flera sammanhang. Även att jag vet att det finns de som tror och tycker på annat sätt.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Klass
2013-07-06, 22:08
#52

#51

OK. Din definition på 'bedragen' verkar skilja sig en hel del från den vedertagna. 

Edit: F.ö. hade jag föredragit ett ja- eller nejsvar på min fråga.

gant
2013-07-06, 22:18
#53

#48

Nej, jag talade inte i egenskap av den som avsisktligt lurar någon. Jag talar om någon som faktiskt tror att han ska starta någon fin stiftelse, men av olika anledningar blir det inte så. … 

När sedan de testamenterade pengarna plötsligt trillar in (och då lär ju ingen klaga …), så är det alltså - enligt ditt sätt att se det - helt OK att använda pengarna för eget bruk?

retep
2013-07-06, 22:38
#54

#50! Så som du formulerar frågan kan jag ju svara både Ja och Nej, utifrån vad du lägger in i betydelsen av "inte är bedragen" Förutsätter du att man är bedragen, så är mitt svar Nej! Utgår du från att man inte känner sig bedragen, är mitt svar Ja! Kan du säkert säga att du vet vilken definition som är den vedertagna, när det handlar om att ta ställning till två sidor av samma mynt…bedra vs bedragen?

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

gant
2013-07-07, 13:02
#55

#54

Så som du formulerar frågan kan jag ju svara både Ja och Nej, utifrån vad du lägger in i betydelsen av "inte är bedragen" 

Jag förutsätter att jag som testamentesmottagare inte tror på något efterliv. Jag förutsätter därför också att när väl pengarna betalas ut, kan de som lämnade ifrån sig pengarna inte känna vare sig det ene eller andra. Det är liksom en förutsättning för att ett arv ska utbetalas.

Alltså: Jag hade inte för avsikt att lura någon. Några andra arvvingar finns inte. Någon fond finns inte. Den som testementerade pengarna kan, mer eller mindre per definition, inte känna sig vare sig nöjd eller bedragen. Ingen annan heller. Är det då rätt att behålla pengarna för egen del? 

Kan du nu med dessa förtydliganden svara ja ellernej?

retep
2013-07-07, 13:17
#56

#55! Ja! -även om frågan inte är relevant för det vi diskuterat i tråden.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

gant
2013-07-07, 22:16
#57

#56 

Tack för svaret.

Men bara för för att undvika missförstånd - så var alltså ovanstående ett svar på "Är det då rätt att behålla pengarna för egen del"?

(Jag återkommer gärna till relevansen när jag är säker på att jag förstått hur du menar).

retep
2013-07-08, 08:29
#58

Kan inte förklara vad jag menar eftersom jag inte förstår vad du menar eller vad det är för svar du vill ha som du inte fått!

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Neutralis
2013-07-08, 16:34
#59

#47 "Är det kanske i stället så att det är de som vänder sig till ett medium och låter sig bli bedragna, som är de som egentligen är och borde vara ansvariga? Att de är skyldiga till sin egen okunnighet?" Nej, så är det inte. Tycker du att det är så?

undrarens
2013-07-12, 19:29
#60

ja man kan ju undra vem som tycks  göra "fel"…

jag har många ggr funderat om man överhuvudtaget bör fråga nån om nåt? vad vet man vad den som svarar har för baktankar(vars kommer dennes tankar ifrån??) …? de vet man ju aldrig(och kanske aldrig nån får reda på de heller).

att man då kommer på en fråga och tar sig modet att ställa den till nån är man då ansvarig eller oansvarig själv eller ansvarig /oansvarig för den man ställer frågan till , för nåt egentligen va de nu än må gälla??

allt går ju vrida o vända på i evigheter.

och man får inget "svar" på nåt. de kanske man ska säga är den "ultimata sanningen".

en cirkel av med/motstridigheter…  

de finns ju inga medium som kan veta vad som är bäst bara råd som de tycks se. men ingen ofärgad sanning i de vem(medium) du än frågar. 

de har ju fått sina visioner, röster, vibrationer nånstans ifrån och vad säger att de ska va så(som mediumer påstår) till syven o sist…

då kan man ju iofs fundera vitsen med att söka "svar" på nåt…fast de är bra så länge de känns bra för en🙂

tanken är väl tänkt att vara fri eller den kanske inte är de(den kosmiska boken vi alla lever i), vad vet jag… 

tyck till alla vänliga själar 🙂

varifrån kom egentligen "ljuset"Tummen upp som väckte liv i alla varelser på jorden och att hjärtatHjärta började slå och vi kunde  andasPustar och skratta Skrattar

retep
2013-07-13, 14:12
#61

Tänk om det är så att problemet inte så mycket ligger i vad andra kan tänkas säga eller vilka åsikter och information du får utifrån.

Frågan kanske handlar om dej och mig och om hur vi tar hand om och behandlar den kunskap och info vi tar till oss.

Har vi svag och dålig självkänsla och begränsad självkännedom, då har vi också svårare att processa och bearbeta informationen och kunskapen vi skall ta ställning till.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Neutralis
2013-07-13, 15:22
#62

… Flower Power is da shit🚬 😉

retep
2013-07-13, 15:34
#63

Ja ja, hur är det med självkänslan och självkännedomen egentligen?

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Neutralis
2013-07-13, 20:08
#64

#63

Ja ja, hur är det med självkänslan och självkännedomen egentligen?

Antar att det var till mig.😉

… Du menar att jag har svag och dålig självkänsla och begränsad självkännedom för att jag inte kan processa och bearbeta din information och kunskap som du lägger ut i denna tråd?… Ja, då har jag nog en jäkligt låg självkänsla/kännedom i så fall.😃

Det är inte direkt svårt att skriva en massa lull-lull som inte betyder någonting… Det är bara att skriva hejdlöst utifrån sin fantasi:

Tänk om problemet med denna tråd är att självkänslan är så låg att energin som vi alla delar på, inte räcker till att täcka upp för allt som inte finns. Den energin som inte finns måste ta sin kraft från universums vakuum där den är evig och så kraftfull att den kan vid rätt frekvens kanaliseras ner och in i spindelns webb…(obs, ironiskt)

Det jag menar är att du skriver en hel del enligt min åsikt som inte betyder någonting egentligen, utan det verkar vara någon annans ord ryckt ur sitt sammanhang.

Det är inte så illa menat, jag bara skriver vad jag tycker utifrån min erfarenhet… Och jag har en del i bagaget kan man säga, minst sagt.🙂

Edit: Du svarade förresten inte på mitt inlägg #59

retep
2013-07-14, 12:33
#65

#64! Svar på frågan , "Är det kanske i stället så att det är de som vänder sig till ett medium och låter sig bli bedragna, som är de som egentligen är och borde vara ansvariga? Att de är skyldiga till sin egen okunnighet?" eller egentligen frågorna, beroende på hur man vänder och vrider på dem är som sagt både Ja och Nej! Så när du säger "Nej, så är det inte." Så vet jag inte vad det är du säger nej till. Inte så illa menat säger du, men kanske är det, om det är så att du med vad du skriver helt dömer ut det som jag har kunskap och erfarenhet av, det som jag och många med mig tänker, tror och har som verklighet! Det är okey eftersom jag inte lull lullar för dig och en del andra, utan skriver här för att jag vet att det finns flera som vaknar upp och börjar vidga på skygglapparna.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Neutralis
2013-07-14, 13:55
#66

#65

Så när du säger "Nej, så är det inte." Så vet jag inte vad det är du säger nej till.

Det är bara att läsa. Du skrev "Är det kanske istället så att…", och jag skrev "Nej, så är det inte". Det är väl inte så svårt att förstå?

Därför ställde jag också frågan om du tyckte så eftersom du inte skrev det som ett påstående. Men tycker du att det är så som du antyder så har du fortfarande inte förstått att ett offer aldrig har ett ansvar… Det skulle vara helt absurt tokigt.

Det är okey eftersom jag inte lull lullar för dig och en del andra, utan skriver här för att jag vet att det finns flera som vaknar upp och börjar vidga på skygglapparna.

Jo, jag förstår det, men vad är det folk ska vakna upp och börja se? … Att det går utmärkt att skriva en massa fina och lena meningar som är så kryptiska att de uppfattas övernaturliga? Det flödar gott om sådana texter sedan bra många år tillbaka.🤔

retep
2013-07-14, 14:49
#67

Folk skall vakna upp till och börja se det de väljer att se och uppfatta, inte det du uppfattar som en massa fina och lena meningar och inte heller på det sätt hur jag uppfattar och tänker. Var och en har ansvar för att bilda sig sin egen uppfattning utifrån den kunskap och information man har! Så jo jag tycker att det, den du kallar ett offer visst har ansvar…att utifrån den info man har om vad ett medium är och gör själv får bilda sig en uppfattning om trovärdigheten kring deras förehavanden och därefter avgöra om man alls skall välja att gå till ett medium. Väljer man att göra det endå då har man ett ansvar mot sig själv och får ta konsekvenserna av sitt agerande. Mediumet har motsvarande ansvar för sina handlingar och måste ta ansvar för om den bedrar eller gör sitt i god tro, eller om den för kunden ger tillfredsställande svar. Om kunden är nöjd och tillfreds, vem har då rätt att komma och säga att den är bedragen?! -Detta har jag också redan förklarat tidigare!

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Neutralis
2013-07-14, 17:19
#68

#67

… Var och en har ansvar för att bilda sig sin egen uppfattning utifrån den kunskap och information man har!

Det låter som en redan existerande mänsklig förmåga och inget man behöver "vakna upp" för att ha. Eller förstår jag fel?

Så jo jag tycker att det, den du kallar ett offer visst har ansvar…att utifrån den info man har om vad ett medium är och gör själv får bilda sig en uppfattning om trovärdigheten kring deras förehavanden och därefter avgöra om man alls skall välja att gå till ett medium. 

Hur menar du att personer som väljer att gå till ett medium ska skaffa sig info om denne och skaffa sig korrekt uppfattning? Tror du att det finns en lista på medier som det är ok att gå till?

Tror du inte att det går till som så att personer som väljer att gå till medier har fått höra om detta från mun till mun. Visst är det oftast naiva människor som går till medier, men det går knappast att belasta offren för att de blir lurade. Alla kan inte av olika anledningar avgöra själv om de kommer att bli bedragna.

Om kunden är nöjd och tillfreds, vem har då rätt att komma och säga att den är bedragen?!

Så du menar att så länge den som köper tjänsten tror att den inte blivit lurad, så har den inte blivit lurad… Konstigt tänk. Det låter som du är i en flumperiod(?)… Vilket faktiskt jag också har varit i en gång i tiden(svårt att tro även för mig), men som inte var varken verkligt eller logiskt. Det var bara en period av just dålig självkänsla och livskris, som lade sig med tiden och goda vänner.

retep
2013-07-14, 18:23
#69

Jag trampade visst på en öm tå när jag sa det där med dålig självkännedom/självkänsla. Min flumperiod hade jag när jag var i tonåren och rökte på. Den övergick när jag var 19- 20 i att jag vaknade upp och blev vidsynt för Värden. Nu är jag 59 och det som du tror är flum det kallar många andra för klokskap och insiktsfullhet . Du har en föreställning om att "Visst är det oftast naiva människor som går till medier" och kanske är det så ibland att vi är naiva och obetänksamma, att vi hoppas på något, önskar att något bra skall hända som mildrar vår ensamhet våra rädslor och vilsenhet. Tror jag skall köpa mig en lott, det är jag värd… Tänk vad bra allt ska bli bara jag vinner en million! Vem skall tänka åt dig om du inte gör det själv? Och om jag inte upplever det som att jag blivit lurad (och inte heller har det), varför skulle jag då fråga mig om jag blivit lurad? "tror att den inte blivit lurad," Som tidigare i tråden så utgår du också från att man blivit lurad utan att särskilja på den som antas lura och den som antas bli lurad. Den som luras har sina handlingar att ta ansvar för och den som låter sig luras har ansvar för och vara medveten om risken att bli lurad (och få en nitlott).

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Neutralis
2013-07-14, 19:56
#70

#69

Jag trampade visst på en öm tå när jag sa det där med dålig självkännedom/självkänsla. 

Inte alls, vad får dig att tro det? Klarar du att svara på det utan att sväva iväg? 😉

… Nu är jag 59 och det som du tror är flum det kallar många andra för klokskap och insiktsfullhet.

Det kan så vara men jag har inte upptäckt den sidan på dessa forum. Det är som jag skrivit innan ingen konst att skriva meningar som inte betyder något… Då behöver man bara ha skrivkunskap. Det lilla jag sett av din skrift passar så väl in på mycket "flum" jag läst i mina dagar, och det passar säkert någon därute som har samma intresse att ordbajsa.

Du har en föreställning om att "Visst är det oftast naiva människor som går till medier" och kanske är det så ibland att vi är naiva och obetänksamma, att vi hoppas på något, önskar att något bra skall hända som mildrar vår ensamhet våra rädslor och vilsenhet. 

Du delar tydligen min "föreställning"?

Tror jag skall köpa mig en lott, det är jag värd… Tänk vad bra allt ska bli bara jag vinner en million! 

Ja, det tycker jag, lycka till… Du kan ju alltid hyra in en spökskrivare då. Jag är inte värst dyr och kan alla "trixen" att få det att låta upplyst. 👍
Vem skall tänka åt dig om du inte gör det själv?

Ehh, det där får du nog ta om och förklara lite närmare vad du menar.

Och om jag inte upplever det som att jag blivit lurad (och inte heller har det), varför skulle jag då fråga mig om jag blivit lurad? "tror att den inte blivit lurad," 

Det kan givetvis komma upp i vilket sammanhang som helst i så fall. Man får nya kunskaper om mediet, man får nya kunskaper om tekniker som används för att bedra, man får höra att en bekant har blivit bedragen av samma medium… Så givetvis kan förutsättningarna ändras och man frågar sig då om man blivit lurad.

Som tidigare i tråden så utgår du också från att man blivit lurad utan att särskilja på den som antas lura och den som antas bli lurad. 

Det finns ingen anledning att särskilja på dem… Du försöker lindra mediers ansvar… Jag pekar på att mediet bär hela ansvaret när de säljer sin tjänst.

retep
2013-07-14, 22:49
#71

#70, "Inte alls, vad får dig att tro det? Klarar du att svara på det utan att sväva iväg?" Du tar upp det och åt dig det i #64, som om det faktiskt var riktat till dig och sen använder du det som ett försvar och en anledning att angripa mig med snacket om lull lull. Sen ursäktar du dig igen i #68, som om jag hade pekat på en svaghet hos dig. "Det var bara en period av just dålig självkänsla och livskris, som lade sig med tiden" I själva verket var, är - Ja ja, hur är det med självkänslan och självkännedomen egentligen? - riktad mot alla som kan tänkas ha det! Kanske utan att riktigt vara medvetna om det, inte vill kännas vid det…o.s.v. "Du delar tydligen min "föreställning"?" Nej jag delar inte den längre och har inte gjort på många år! Tänker att du inte skall ta det så personligt det jag skriver, det handlar inte nödvändigtvis om dig. Inte heller -Vem skall tänka åt dig om du inte gör det själv? Översättning: Om personen som går eller tänker gå till ett medium inte tänker efter själv och tar ansvar för sin del, vem skall då göra det? Ett medium som i sin villfarelse eller övertygelse tar emot personer kan ju inte tänka för den personen och komma fram till att nej, jag vill inte riskera att bli lurad så jag avstår. Mediumet kan möjligtvis själv komma fram till att avstå från att vara medium. Så särskiljandet ligger inte i att lindra något ansvar. Det är helt enkelt ett faktum att vi pratar om två olika personer, med olika utgångspunkt i frågan. Den ene förmedlar den andre tar emot!

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Neutralis
2013-07-15, 01:09
#72

#71

Du tar upp det och åt dig det i #64, som om det faktiskt var riktat till dig och sen använder du det som ett försvar och en anledning att angripa mig med snacket om lull lull. 

Nja, det var mest roligt för att du hade en så fin och intetsägande avslutning i #61, att jag var tvungen att ta åt mig för att kunna kommentera som jag gjorde.

Sen ursäktar du dig igen i #68, som om jag hade pekat på en svaghet hos dig.  "Det var bara en period av just dålig självkänsla och livskris, som lade sig med tiden"

Jaha, så för att jag har haft en sökande period i mitt liv som kan betecknas som en period av låg självkänsla och livskris… Så menar du helt ologiskt att det har med någon nuvarande svaghet att göra… Logiskt.🤪

I själva verket var, är - Ja ja, hur är det med självkänslan och självkännedomen egentligen? - riktad mot alla som kan tänkas ha det!  Kanske utan att riktigt vara medvetna om det, inte vill kännas vid det…o.s.v.

Klart som korvspad.😴

"Du delar tydligen min "föreställning"?"  Nej jag delar inte den längre och har inte gjort på många år!

Nähä, men du skriver som att du gör det. 

Tänker att du inte skall ta det så personligt det jag skriver, det handlar inte nödvändigtvis om dig. Inte heller -Vem skall tänka åt dig om du inte gör det själv?  Översättning: Om personen som går eller tänker gå till ett medium inte tänker efter själv och tar ansvar för sin del, vem skall då göra det?

Du har fortfarande lite bekymmer med att inse att människor inte vet alla förutsättningar som behövs när man köper en tjänst… Det är ingen skillnad med ett medium, det finns en uppsjö med alternativ som förhindrar köparen att veta om och förstå förutsättningarna. Jag har själv jobbat som medium , så jag vet hur det kan vara.

Ett medium som i sin villfarelse eller övertygelse tar emot personer kan ju inte tänka för den personen och komma fram till att nej, jag vill inte riskera att bli lurad så jag avstår. 

Att mediet ska bli lurad?  Nu blev det konstigt.

Mediumet kan möjligtvis själv komma fram till att avstå från att vara medium. 

Ja, precis, nu börjar du närma dig själva kärnan i problematiken. Det går givetvis att tro att medier efter åratal av träning inte vet om sin förmågas styrkor och svagheter… Men det är inte så sannolikt om man applicerar det på vilket annat yrke som helst.

Varje medium som sticker ut i media vet precis när de bedrar någon annan… Och det händer titt som tätt. Benny Rosenknopp är ett bra exempel med sin Ted-kontakt. Han var fullt medveten om att han ljög så mycket han kunde.

Så särskiljandet ligger inte i att lindra något ansvar. Det är helt enkelt ett faktum att vi pratar om två olika personer, med olika utgångspunkt i frågan. Den ene förmedlar den andre tar emot!

Nejdå, jag förstår att du försöker lägga ett större personligt ansvar på köparen än på säljaren, det är ju helt uppenbart. Det rimmar lite illa bara.

retep
2013-07-15, 09:50
#73

#72!

Nejdå, du förstår inte vad det är jag försöker!

För min del får det vara utagerat nu.

Mitt intresse ligger i sakfrågan och trådtemat, men inte i att munhuggas.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[troo_]
2013-07-15, 19:56
#74

Jag blev sjuk under de senaste åren och har funderat kring 2012 med mera. Har fått slutat meditera och fokusera mer på livet för att kunna överleva med vänner och familj. Jag tror att det är vad som kan gynna vardagen som bör ha betydelse i och med alla psykiska åkommor.

Upp till toppen